Svensk Sjöfart publicerar arbetsmiljökalender

Maj månads bild i Svensk Sjöfarts arbetsmiljökalender.

Kan en kalender förbättra arbetsmiljön ombord? Ja, det hoppas åtminstone branschorganisationen Svensk Sjöfart som tagit fram en kalender med inspiration för ökad gemenskap och bättre trivsel ombord.

Kalendern är framtagen av Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp och en referensgrupp med ombordanställda. Den finns tillgänglig på svenska och engelska.

– Syftet med kalendern är att ge tips och idéer på hur man kan skapa en bra arbetsmiljö, öka gemenskapen och förbättra trivseln på arbetsplatsen. Flera av aktiviteterna är speciellt anpassade för att ombordpersonalen som ofta både spenderar sin fritid och sitt arbete tillsammans men förhoppningsvis kan alla våra medlemmar använda kalendern för att få inspiration och anpassa förslagen för den egna verksamheten, säger Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp, i ett pressmeddelande.

I kalendern ges förslag på diskussionsövningar och förslag på aktiviteter man kan göra både tillsammans och själv för att öka trivseln bland kollegorna. Det hela är indelat i ”månadens diskussionsövning”, ”månadens aktivitet” och ”månadens utmaning”.

Annons

Aktiviteter och utmaningar kan vara att arrangera ett quiz, ge beröm till en kollega, laga en trerätters middag ihop, anordna femkamp ombord eller hjälpa en kollega med ett problem. Bland diskussionsövningarna finns ämnen som jargong på arbetsplatsen, sexuella trakasserier och bekräftartekniker. På Svensk Sjöfarts webbplats finns diskussionsunderlag som kan användas.

Att förbättra arbetsmiljön och öka trivseln ombord är enligt Ragnar Johansson ett viktigt arbete.

– Inom Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp fortsätter vi arbeta med dessa frågor. Under våren arrangerar vi bland annat två medlemsworkshops och vi är också delaktiga i forskningsprojektet REDO 2.0 där vi hoppas kunna utveckla metoder för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger han.

Här hittar du Svensk Sjöfarts arbetsmiljökalender 2022.