Svensk Sjöfarts vd lämnar uppdraget

Rikard Engström har som vd för Svensk Sjöfart alltid visat stor förståelse för organisationernas olika intressen, tycker Seko sjöfolk. Foto: Dick Gillberg

Rikard Engström slutar som vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Synd, tycker facket.

– Han har, på ett bra sätt, inte varit som vi förväntar oss av en vd för en redarorganisation, säger Seko sjöfolks Mikael Lindmark.

Som vd för Svensk Sjöfart har Rikard Engström varit en viktig kraft i de senaste årens arbete för att rusta för en ny fas med fokus på att öka takten i sjöfartens klimatomställning och hållbarhetsarbete, uppger organisationen i ett pressmeddelande.

– Jag har varit vd under en både spännande och utmanande tid för Svensk Sjöfart. Vi har flyttat fram sjöfartens position och sett hur sjöfart diskuteras alltmer i samhället, inte minst inom politiken. Det har varit med glädje och stolthet jag företrätt den svenskkontrollerade handelsflottan under de senaste fem åren, säger Rikard Engström i pressmeddelandet.

Vice vd Anders Hermansson har utsetts till tillförordnad vd.

Annons

Seko sjöfolks kassör Mikael Lindmark säger till Sjömannen att Rikard Engström varit uppskattad av facket. Genom samarbeten som Blå Tillväxt och Vågrätt har de båda sjöfartsorganisationerna mycket med varandra att göra. 

– Rikard är bra. Han har varit drivande i Vågrätt sedan uppstarten och har etablerat Vågrätt som en viktig part i jämställdhetsarbetet inom sjöfarten, säger Mikael Lindmark.

Samarbetet mellan organisationerna – som i vissa frågor har helt olika uppfattningar – har under Rikard Engströms tid fungerat bra och varit lyhört, menar Mikael Lindmark.

”Han visar en tydlig förståelse och respekt för våra olika intressen”

– Han förstår att redarna inte står ensamma i frågor de vill ha igenom, samtidigt som han visar en tydlig förståelse och respekt för våra olika intressen. Svensk Sjöfart är kanske den viktigaste parten men de kan inte agera ensamma. Ska vi göra något så måste vi göra det gemensamt. Där har Rikard verkligen varit en förgrundsfigur, säger Mikael Lindmark.

Vad hoppas du och Seko sjöfolk på hos hans efterträdare?

– Jag hoppas att det blir någon som brinner lika mycket för de mjuka värdena som Rikard Engström gjort. Inom Vågrätt framför allt. Det finns mycket kvar att göra och där behöver Svensk Sjöfart fortsätta vara en tydlig aktör, säger Mikael Lindmark.