Svenska facket i norsk protest

Peter Skoglund och Kenny Reinhold vid manifestationen i Oslo 2017 till stöd för sjömännen på Color Line.

Seko sjöfolk stödjer de norska sjö-facken i deras kamp mot en utvidgning av det norska NIS-registret.

100-tals sjöjobb hotas om förslaget att tillåta färjor i det internationella registret går igenom.

– Blir detta verklighet ser vi faran för fler avregleringar och utvidgad lönedumpning, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Annons

De norska sjöfacken genomförde i februari en politisk manifestation på Eidsvolls plats i direkt anslutning till Stortinget i Oslo. Runt 300 personer protesterade mot den norska regeringens förslag att ändra regelverket för det norska internationella registret, NIS, så att även färjor i fast trafik till utlandet kan registreras. Ett direkt hot mot fler än 700 sjöjobb då en omregistrering i NIS gör det möjligt att ersätta nuvarande besättning med billigare arbetskraft, enligt Norsk Sjømannsførbund.

– Det här är mer än ett norskt problem. Om det blir verklighet kan det få konsekvenser för hela färjetrafiken i Skandinavien med oschysst konkurrens som följd, säger Kenny Reinhold. Vi kan också bli drabbade av ändringen mer direkt, exempelvis skulle Stena Saga kunna registreras i NIS.

Han var tillsammans med ombudsmännen Peter Skoglund och Mikael Lindmark i Oslo för att delta i manifestationen.

– Jag gjorde ett kort anförande där jag uttryckte vår solidaritet och vårt stöd. Kampen har bara börjat, säger Kenny Reinhold.