Sverige fortsätter i rådet för IMO

Tomas Eneroth, infrastrukturminister, är nöjd med att Sverige återigen är invalt i IMO:s styrande råd. "Vi vill påverka lagar och regler som rör de fartyg som trafikerar våra vatten," säger han. Foto: Dick Gillberg.

Sverige är återigen invalt i rådet för IMO, International Maritime Organization. Rådet är det högsta verkställande organet i FN:s sjöfartsorganisation.

– Det ger oss möjlighet att fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minska miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten. Som medlem i rådet kan vi också påverka själva organisationsstyrelsen och driva frågor om transparens och öppenhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

IMO arbetar främst med åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Även sjöfartens roll för att nå klimatmålen är en viktig fråga för organisationen.

Genom deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Enligt Näringsdepartementet kommer Sverige lyfta säkerhet och miljö.

Annons

– Vi vill påverka lagar och regler som rör de fartyg som trafikerar våra vatten. Det handlar om säkerhet, miljö- och klimatpåverkan och inte minst de sociala förhållanden ombord, säger Tomas Eneroth.

Sverige har i princip varit medlem i IMO sedan organisationen grundades och deltar aktivt i dess arbete. IMO:s generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 172 medlemsstater och träffas vartannat år.

Rådet har 40 medlemmar och Sverige fortsätter nu arbetet i det högsta verkställande organet i åtminstone två år till.

Sverige är även värdstat för IMO:s sjöfartsuniversitet, WMU, World Maritime University, i Malmö.