Sverige inför förbud mot skrubberutsläpp

Infrastrukturminister Andreas Carlson meddelade i sitt tal på Maritima mötesplatsen i Almedalen att utsläpp av skrubbervatten i svenska vatten förbjuds från nästa sommar Foto: Klara Johansson

Det blir förbjudet att släppa ut skrubbervatten på svenskt territorialvatten från och med juli nästa år. Det meddelade infrastrukturminister Andreas Carlson i Almedalen på onsdagskvällen.

– Att minska utsläppen i luften genom att flytta föroreningar till havet är inte en hållbar lösning. Därför remitteras nu ett förslag för att förbjuda skrubbrarnas utsläpp i vattnet. De flesta svenska redarna har redan valt att köra på bränsle med så låg svavelhalt att de håller sig inom utsläppskraven utan skrubbrar. Nu vill vi att det ska gälla för alla fartyg i svenskt sjöterritorium, sa infrastrukturminister Andreas Carlson under sitt tal på Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan, vilket Sjöfartstidningen var först med att rapportera.

Förslaget innebär att det blir förbjudet att släppa ut skrubbervatten på svenskt vatten från och med 1 juli 2025.

Sverige kommer därmed gå samma väg som Danmark, som var först i norden när man i mitten av april meddelade att man beslutat om förbud mot utsläpp av skrubbervatten från 1 juli 2025. Även Finland har tidigare meddelat att man enats om att förbjuda liknande utsläpp.

Annons

Utsläpp av förorenat tvättvatten från fartyg med så kallade skrubbrar är en utsläppskälla som har ökat stadigt i Östersjön sedan 2015. De negativa effekterna är välkända; ett antal länder i världen, bland andra Irland, Tyskland, Norge, Spanien och Portugal har infört utsläppsförbud av skrubbervatten i hamnar, fjordar och inre vattenvägar. Frankrike och Belgien har ett förbud ut till 3 nautiska mil och Lettland har ett förbud ut till 12 nautiska mil.

I Sverige har frågan länge diskuterats, men något nationellt förbud har inte varit aktuellt. För mindre än en månad sedan svarade Andreas Carlson på en skriftlig fråga från Riksdagen om skrubbervatten att frågan bereds, men att diskussionen behöver lyftas upp på internationell nivå.

Det var därför många överraskade ögonbryn som höjdes när infrastrukturministern släppte nyheten i Almedalen på onsdagskvällen. Carlson själv var nöjd och ville gärna frammana en bild av att det är Sverige som visar vägen.

– Jag är väldigt glad att kunna presentera det här ikväll. Svenska företag och svenska fartyg ligger långt fram, det här är ett sätt att gå före och visa att det är möjligt att ställa om samtidigt som vi stärker sjöfartens konkurrenskraft, sa han till Sjöfartstidningen och hoppades att fler länder ska följa efter.

Det förslag som nu remitteras innebär att utsläpp från öppna fartygsskrubbrar till vatten förbjuds i svenskt sjöterritorium från och med den 1 juli 2025. Utsläpp från alla skrubbrar till vatten förbjuds i svenskt sjöterritorium från och med den 1 januari 2029.

Som ytterligare en nyhet berättade Andreas Carlson också att regeringen även arbetar på en ny uppdaterad maritim strategi, med ett startmöte i höst med relevanta aktörer.