Sverige tar plats i IMO:s råd

IMO:s huvudkontor i London. Foto: IMO

Sverige har valts in att sitta i styrelsen för FN:s sjöfartsorganisation IMO. Det meddelade regeringen idag.

Rådet är det verkställande organet inom FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). Som medlem i rådet får Sverige större möjligheter att driva på i frågor som ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten, uppger regeringskansliet i ett pressmeddelande.

– Sverige kommer att driva på för en skärpning av IMO:s klimatstrategi och för att världssjöfartens utsläpp av växthusgaser minskar i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Att Sverige nu åter är rådsmedlem gör att vi kan driva på för en global sjöfart med ökad säkerhet och minskad klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Som rådsmedlem kan Sverige också påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. 

Annons

IMO:s arbete handlar framför allt om åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Sverige har varit medlem i IMO i stort sett sedan organisationen grundades och större delen av tiden som rådsmedlem.