Sverige vill ta plats i IMO:s råd

Sverige har en lång sjöfartstradition och ett mångårigt samarbete med IMO, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en kampanjfilm för Sveriges kandidatur till IMO:s råd. Skärmdump

Sverige kandiderar till IMO:s råd som är det verkställande organet i FN:s sjöfartsorganisation. Valet hålls i december.

Sverige har länge varit engagerat i IMO (International Maritime Organization) bland annat som rådsmedlemmar. Men de senaste två åren har Sverige inte varit representerat i IMO:s råd eftersom man åkte ut i valet 2019. I år är det val igen och nu jobbar Sverige för att få en av de 40 platserna. 

– Sverige är ledande i klimatomställningen och i arbetet med överflyttning av transporter från väg till sjöfart. Vi har också en rik sjöfartstradition och idag sker cirka 90 procent av Sveriges import och export via sjöfarten. Genom deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Det är därför viktigt att Sverige får delta i IMO:s råd, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande. 

I en två minuter lång film på sociala medier argumenterar ministern för varför Sverige bör få en plats i rådet. Han påpekar att Sverige har en lång sjöfartstradition och ett långt samarbete med IMO. Om Sverige väljs in i rådet vill man arbeta för att se till att sjöfarten är ”fit for the future” med tanke på digitalisering och klimatförändringar, säger han i filmen som gjorts av infrastrukturdepartementet ihop med Transportstyrelsen. Man vill också jobba för att IMO ska vara en transparent, effektiv och inkluderande organisation, och man vill fortsätta satsa på World Maritime University i Malmö, som man anser är en nyckel för att säkra internationellt regelarbete och globala regler inom sjöfarten.

Annons

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, tycker att det är bra att Sverige kandiderar till IMO:s råd eftersom det är ett viktigt sammanhang att delta i. 

– Man sitter mitt i utvecklingen av sjösäkerheten världen över, självklart är det viktigt att vara med. Historiskt sett har Sverige alltid legat långt fram i internationella sammanhang och varit respekterat som land, säger han.

Vilka frågor hoppas du att Sverige ska driva om man väljs in i IMO:s råd?

– Arbetsmiljö! Där borde Sverige bli bättre både på hemmaplan och på att driva frågan internationellt. Det är mycket skruv och mutter på IMO i London; human element är nästan ett skällsord i vissa sammanhang. Arbetsmiljö, inte minst den psykosociala, är ett jätteviktigt område, säger Kenny Reinhold. 

Valet till IMO:s råd hålls på generalförsamlingens möte i december. IMO:s generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 174 medlemsstater och träffas vartannat år. Rådet har 40 platser som är knutna till nationer (det är alltså ett land och inte en viss person som får en plats i rådet, och varje nation sätter ihop en delegation inför varje rådsmöte).