Tallink Silja efterlyser ändrat sjöfartsstöd

Marcus Risberg, vd för Tallink Silja. Foto: Tallink Silja

Sjöfarten hotas om inte regeringen tillfälligt ändrar lagen om sjöfartsstöd, menar Tallink Siljas vd Marcus Risberg. Två små ord i dagens förordning ställer till det för rederierna.

En teknikalitet i lagen om sjöfartsstöd riskerar att omkullkasta det arbete som gjorts för att rädda jobben på sjön, menar Tallink Silja. I ett pressmeddelande skriver rederiet att tusentals personer riskerar uppsägning om inte politikerna agerar snabbt. Och i förlängningen hotas enligt rederiet såväl sjöfart som export och turism, som är helt beroende av fartygstrafiken till Sverige.

Sjöfartsstödet kom till för att säkerställa svensk sjöfarts konkurrenskraft internationellt, och därmed kunna behålla fartyg under svensk flagg. Som villkoren för sjöfartsstöd är utformade idag utgår stödet bara under förutsättning att ”fartyget används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden”. Orden ”i trafik” innebär att sjöfartsstödet dras in när trafiken, som nu, tillfälligt står stilla.

– Regeringen var snabb på att införa korttidspermittering vilket Tallink Silja direkt införde som ett sätt att säkra bolagets överlevnad och personalens anställningstrygghet. Därför är det mycket märkligt att regeringen nu verkar tillåta att en ordalydelse i förordningen om sjöfartsstöd helt omintetgör effekterna av dessa korttidspermitteringar, säger Marcus Risberg, vd för Tallink Silja, i pressmeddelandet.

Annons

För Tallink Siljas del handlar det om cirka tusen sjömän som riskerar uppsägning om inte sjöfartsstödet kan löpa på parallellt med korttidspermitteringarna.

– Regeringens tystnad är oerhört frustrerande. Eftersom sjöfartsstödet redan är budgeterat för, och inte blir ett öre dyrare för att man samtidigt har infört korttidspermittering, så torde en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd endast vara en teknikalitet som skulle kunna rädda tusentals jobb och i förlängningen en näring som är av stor betydelse för Sverige, säger Marcus Risberg.