Tallink Silja varslar 450

Silja Symphony är ett av fartygen som påverkas av varslet. Foto: Marko Stampehl/Tallink Silja

Tallink Silja varslar 450 anställda om uppsägning. Merparten är ombordanställda på Silja Symphony och Galaxy.

Coronakrisen har slagit hårt mot Silja Line. Under april föll passagerarsiffrorna enligt rederiet med 96 procent jämfört med samma månad året före.

– De ekonomiska konsekvenserna av reserestriktionerna är förödande för passagerarfärjetrafiken och det står nu klart att vi endast kommer att kunna bedriva en begränsad verksamhet under lång tid framöver. Vi har därför inget annat val än att kraftigt dra ner på organisationen och varsla stora delar av besättningen ombord på våra fartyg, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja AB, i ett pressmeddelande.

I nuläget är det inte klart hur många eller vilka på Seko sjöfolks avtalsområde som drabbas. Folke Matrosow, sektionsordförande för Seko i Silja Line, säger till Sjömannen att förhandlingarna med rederiet troligtvis påbörjas i nästa vecka.

Annons

Tallink Silja verkar under varumärkena Tallink och Silja Line. Varslen gäller framför allt ombordanställda på de svenskflaggade fartygen Silja Symphony och Galaxy, men även en del personal iland.

Beskedet om varsel är tråkigt men inte helt oväntat, menar Folke Matrosow.

– Nej, inte om man tänker på att förbud och reserestriktioner har förlängts, säger han.

Enligt rederiet har man, utöver den negativa effekten av uteblivet resande, även drabbats hårt av att sjöfartsstödet som normalt utgår, nu har dragits in för fartyg som för tillfället inte är i trafik. Sjöfartsbranschen har sedan coronakrisens början argumenterat för att reglerna för sjöfartsstöd behöver ändras till att även gälla fartyg som tillfälligt lagts upp.

– Vi har under en längre tid påtalat för regeringen att vår verksamhet inte fungerar utan sjöfartsstödet under denna extremt svåra tid. Vi hoppas att regering och riksdag förstår allvaret och snabbt inför en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd så att vi slipper lägga ytterligare varsel och kan behålla resterande personal, säger Marcus Risberg.

Seko sjöfolks hemsida finns svar på vanliga frågor. Där finns också information om vad varsel innebär.