Satsar på containertrafik längs Göta älv

Fartyg på väg in mot slusstrappan i Trollhättan. Utan särskilt tillstånd får fartyg inte vara längre än 87 meter och bredare än 12,60 meter för att trafikera Trollhättekanal. Arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Svenska Orient Linien, SOL, satsar på inrikes transporter med containertrafik mellan Göteborg och Vänern. Transportlösningen hålls fram som ett alternativ till lastbilar och järnväg.

Det är en unik satsning i Sverige, det finns idag inget liknande, säger Kristofer Andrén, sjöfartskonsult och initiativtagare till linjen.

Ambitionen är att starta upp en fast linje senare i vår med transport av containrar mellan Göteborg och Kristinehamn med två avgångar per vecka i vardera riktning.

Än så länge finns det inget fartyg kontrakterat för trafiken men tanken är transporterna ska utföras med ett havsgående lastfartyg som inte överskrider den maximala storleken för slussarna i Göta älv.

– Vi har inte tittat på enskilda fartyg ännu utan kommer förmodligen hyra in ett fartyg på time charter, säger han.

Annons

Kristofer Andrén och Lars Rexius på Seadvise har tillsammans undersökt de kommersiella förutsättningarna i ett projekt med stöd av bland annat Västra Götalandsregionen, Göteborgs Hamn och Vänerhamn. Nu har även Svenska Orient Linien, SOL, nappat på idén.

– Vi ser att framtiden tillhör dem som vill ta ansvar och förstår värdet av ett aktivt hållbarhetsarbete, säger Ragnar Johansson, vd SOL. Därför är vi intresserade av att vara med och utveckla den småskaliga IMO-sjöfarten och erbjuda marknaden en inrikes sjöfartsbaserad containerpendel.

Lars Rexius och Kristofer Andrén på Seadvise tillsammans med Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien, SOL. Foto: Seadvise

I inledningsskedet återfinns de tilltänkta kunderna främst inom skogs- och gruvnäringen men också inom detaljhandeln med stora importvolymer av livsmedel och konsumtionsvaror.

Lastkapacitet, precision och frekvens är fördelar som talar för linjen och projektet är väl förankrat både regionalt och lokalt, framhåller SOL.

Kristofer Andrén vill även se trafiken som ett test för en transportlösning som borde utnyttjas mer i Sverige.

– Det handlar om att avlasta våra landsvägar och järnvägar och flytta över gods till sjön. Det här är ett första steg. Nu gäller det först och främst bevisa att det här går att göra, då sänker vi trösklarna för den här typen av transporter på sjön.

I förlängningen finns det massor att göra, menar han. Med frakt i containers finns möjligheter till en bred hantering av olika slags gods och konceptet går att utveckla med transporter både från fler hamnar vid Vänern, eller längs hamnar vid väst- och östkusten.

– Om detta faller väl ut är det intressant med en utbyggnad på flera ställen, säger han.