Thun Venern till Seko sjöfolk

Johan Källsson och Henrik Källsson på Thunbolagen överlämnar en modell av Thun Venern till Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk. Foto: Jörgen Tiger

Thun Venern har anlöpt Seko sjöfolk. Johan och Henrik Källsson på Thunbolagen överlämnade själva en modell av produkttankern till kontoret i Göteborg.

Från LNG-tankarna på fördäck till svenska flaggan i aktern. Modellen i skala 1:100 har med alla de rätta detaljerna. Medan förlagan är cirka 150 meter lång med en dödvikt på 18000 dwt är avbildningen monterad i en glasmonter och väger inte mer än att två personer någorlunda bekvämt kan flytta runt den.

Thun Venern ingår i den serie med fartyg som Thun Tankers, Furetank och Älvtank beställt i Kina. Alla med samma specifikationer, alla med svensk flagg och alla med gasdrift. Thunbolagen tog leverans av fartyget i september som fartyg nummer tre av sammanlagt sex.

– Vi är jättenöjda! Thun Venern har gått i trafik sedan i november, berättar Henrik Källsson.

Annons

Produkttankern hanteras tekniskt och kommersiellt av Furetank Chartering via samarbetet i Gothia Tanker Alliance och fartyget går i trafik inom det svavelkontrollerade Seca-området som utgörs av Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

– Vi har tidigare haft ett visst samarbete med Furetank. Detta är ytterligare ett steg i det, säger Johan Källsson.

Beställningen av de sex fartygen, som offentliggjordes på Donsö för ett drygt år sedan, hälsades av branschen som ett trendbrott för svenskflaggad sjöfart.

– Jag är glad att vi kan visa upp modellen här på kontoret, säger Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk. Thun Venern och hennes systerfartyg är goda exempel på redarnas vilja att stå upp för svenskflaggad sjöfart, nu är det upp till politikerna att göra sin del.

Peter Skoglund efterlyser bland annat förändringar i tonnageskatten.

– Det handlar om att återställa nettomodellen och genomföra ändringar så att även kustsjöfarten kan ingå i det nya tonnageskattesystemet. Politikerna måste även verka för att förenkla och harmonisera regelverket för sjöfartsstöd så att det fungerar med övrig lagstiftning, säger han.

Seko sjöfolk har även en modell av Fure Vinga på kontoret i Göteborg. Den överlämnades av Lars Höglund på Furetank i december.