Totalvarsel i Tallink Silja

Tallink Silja varslar om total arbetsbrist för de ombordanställda på Silja Symphony och Silja Galaxy (bilden). Foto: Tallink Silja

Tallink Silja varslar om total arbetsbrist. Samtliga 500 ombordanställda i Sverige berörs varav cirka 350 på Seko sjöfolks avtalsområde.

– Jag är besviken på bolaget, säger ombudsman Oskar Lindskog.

Igår kom beskedet att Tallink Silja varslar om total arbetsbrist för samtliga ombordanställda i Sverige. Orsaken är coronapandemin och att möjligheten att korttidspermittera personal upphör i slutet av november. 

Erika Janson, kommunikationschef i Tallink Silja, säger till Sjömannen att varslet är djupt olyckligt.

– Det här är det sista vi vill göra. Vår absoluta målsättning och ambition är att inte behöva verkställa varslet och slippa säga upp personal, säger hon.

Annons

“Det här är det sista vi vill göra”

Totalvarslet är enligt Erika Janson ett sätt för rederiet att dra i nödbromsen och få en bortre gräns för sina kostnader. 

– Vår personal har långa uppsägningstider och mycket kan hända på den tiden, säger hon. Vi arbetar intensivt med att påverka regeringen att fatta beslut om förlängning av korttidspermittering för särskilt utsatta branscher.

En förlängning skulle enligt Erika Janson innebära att Tallink Silja kan fortsätta som de gör i dagsläget; ha trafik och verksamhet när tillfälle ges och resterande tid använda sig av korttidsstödet. 

Seko sjöfolks ombudsman Oskar Lindskog beklagar beskedet om varsel.

– Vi har förhandlat länge och försökt undvika precis detta. Jag är besviken på bolaget att man valde att lägga ett totalvarsel. Det är ett bedrövligt agerande, säger han. 

“Jag är besviken på bolaget”

Oskar Lindskog menar att rederiet, oavsett vad avsikten är, med detta skickar signaler till både anställda och kunder att det inte finns någon framtid.

– Både vi och de anställda har ställt upp väldigt mycket under hela pandemin och lojaliteten som medarbetarna visat är imponerande. Tyvärr tror jag att den lojaliteten är på upphällningen nu, säger han.

Rederiet har kallat till arbetsbristförhandling i nästa vecka. 

– Då kommer vi att få mer information om hur bolaget tänkt. Sedan får vi utgå från det i fortsatta förhandlingar, säger Oskar Lindskog.