Transport varslar om blockad för ryska fartyg

Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport. Foto: Martin Hörner Kloo

Transportarbetarförbundet varslar om blockad av ryska, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg från den 1 maj. Fackets medlemmar kommer inte att befatta sig med dessa fartyg efter detta datum, uppger Transport i ett pressmeddelande.

Transportarbetarförbundet, som organiserar hamnarbetare, har sedan Ryssland anföll Ukraina diskuterat frågan om en eventuell blockad i svenska hamnar mot ryska fartyg. Det uppger förbundet i ett pressmeddelande. Fram till nu har man väntat med att lägga ett varsel, eftersom man anser att svensk utrikes- och säkerhetspolitik borde styras av Sveriges beslutsfattare och inte av ett fackförbund.

Förbundet anser fortfarande att det bästa vore om EU gemensamt hanterade frågan men väljer nu att ändå lägga ett varsel. ”Transport står bakom Ukraina till hundra procent i kriget och vi är beredda att agera i solidaritet med våra fackliga kamrater och med medborgarna i Ukraina på kort varsel”, uppger man.

Varslet gäller blockad av ryska, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg från den 1 maj 2022. Efter detta datum kommer Transports medlemmar enligt förbundet inte att befatta sig med dessa fartyg.

Annons

– Frågan om blockad är ytterst komplicerad eftersom det bara är en väldigt liten del av de ryska handelsfartygen som anlöper svensk hamn. Effekten av en icke EU-samordnad blockad riskerar att få väldigt liten påverkan. Förhoppningsvis kan det här sätta press på övriga EU-länder att agera, säger Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport.

Han påpekar att det kan uppstå brist på vissa varor.

– Det är anledningen till att vi lägger vårt varsel en månad framåt i tiden. För att ge möjlighet till företag att hitta andra leverantörer än ryska, samt att de ska kunna ta hem redan köpta och betalda varor som redan är på väg till Sverige, fortsätter Tommy Wreeth.

Varslet gäller i första hand fram till 31 maj men kan komma att förlängas.

Svenska Hamnarbetareförbundet, det andra fackförbundet som organiserar hamnarbetare, varslade redan den 17 mars om blockad av ryska fartyg och ryskt gods.

Transports besked om blockad välkomnas av Svenska Hamnarbetareförbundet, som menar att beskedet bidrar till att öka trycket på politiska företrädare att agera.