Transportstyrelsen kräver utökad bemanning på M/S Visborg

M/S Visborg förtöjd i Visby. Foto: Jörgen Tiger

Transportstyrelsen beslutar att Destination Gotland ska utöka säkerhetsorganisationen på M/S Visborg med sex personer. Det tidigare bemanningsbeslutet upphävs och ersätts av ett nytt. 

Enligt det nya beslutet ska M/S Visborgs bemanning, utöver säkerhetsbesättningen på 22 personer, bestå av 19 personer när fartyget har färre än 900 passagerare och 27 personer vid fler än 900 passagerare. Det är sex personer fler än vad som krävs i nuvarande säkerhetsbeslut. Det beror på att de snabba beredskapsbåtarna ska kunna bemannas vid övergivande av fartyget, vilket inte görs enligt nuvarande alarmplan.

Nybyggda M/S Visborg levererades förra året och går i trafik för Destination Gotland mellan Gotland och fastlandet. När fartyget fick sitt nuvarande säkerhetsbeslut var det med kravet att fartygets säkerhetsorganisation skulle prövas operativt vid en övning. Det gjordes i juni förra året. Under övningen noterade Transportstyrelsen att de snabba beredskapsbåtarna inte bemannades vid övergivande av fartyget. Rederiet menar att det finns risker med att sjösätta båtarna beroende på väder, och eftersom fartyget är utrustat med ett slutet evakueringssystem med täckta livflottar så behöver ingen hamna i vattnet vid övergivande av fartyget.

Men de argumenten bet inte på Transportstyrelsen. Myndigheten anser att det ändå finns en överhängande risk att personer hamnar i vattnet, och att de snabba beredskapsbåtarna ska kunna bemannas och användas vid ett sådant tillfälle.

Annons

Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland, säger till Sjömannen att rederiet omedelbart kommer att se över organisationen utifrån Transportstyrelsens krav.

– Vi har sett bemanningen av snabba beredskapsbåtar som något man gör under fartygets övriga verksamhet, för att assistera och plocka upp människor ur havet, säger Christer Bruzelius. Men nu när Transportstyrelsen lyfter fram detta och säger att de ska kunna användas vid övergivande av fartyget, så får vi naturligtvis beakta det. Vi kommer inom kort att ta fram en ny alarmplan där vi uppfyller kraven som Transportstyrelsen ställer.

”Vi kommer att ta fram en ny alarmplan där vi uppfyller kraven”

Christer Bruzelius är noga med att påpeka att Transportstyrelsens nya beslut bara handlar om momentet att bemanna de snabba beredskapsbåtarna. Inte om fartygets alarmplan i stort. 

– När det gäller alarmplanen i stort så har Transportstyrelsen godkänt både den och övningen som gjordes i somras, säger han.

Det är inte givet att M/S Visborgs totala besättning utökas med sex personer i och med det nya säkerhetsbeslutet.

– Normalt sett är vi fler ombord än vad det tidigare beslutet krävde, och vår avsikt är att vi ska hantera detta med den numerär vi redan har ombord, säger Christer Bruzelius. 

Seko sjöfolk har ända sedan M/S Visborg sattes i trafik kraftigt kritiserat att fartygets säkerhetsbesättning utgått från de äldre färjorna. M/S Visborg har fler utrymmen att söka igenom, ett ytterligare däck och längre utrymningsvägar, och facket har därför bedömt att säkerhetsbemanningen behöver utökas med minst fem personer för att kunna garantera säkerheten ombord. 

”Med större säkerhetsbemanning har besättningen en sportslig chans”

– Jag är glad att Transportstyrelsen äntligen insett att det är väsentlig skillnad på de gamla SF1500-fartygen och de nya SF1650, säger Peter Skoglund, ombudsman i Seko sjöfolk. 

Han poängterar att det är viktigt både för besättning och passagerare att säkerheten höjs ombord.

– Med en större säkerhetsbemanning har besättningen en sportslig chans att kunna utrymma och överge fartyget på ett bra sätt i skarpt läge, säger Peter Skoglund.