Transportstyrelsen självkritisk i ny rapport

Hav med bryggvinge
Foto: Transportstyrelsen

Kränkningar och trakasserier är vanligare till sjöss än på landbaserade arbetsplatser och en tredjedel av de som arbetar ombord har en sådan hög arbetsbelastning att de inte orkar göra andra saker efter arbetsdagens slut.

Det här framgår av en nypublicerad undersökning som Transportstyrelsen genomfört. Enligt rapporten är intendenturen den yrkesgrupp ombord som tycker sig ha sämst social och organisatorisk arbetsmiljö. Mest drabbade är kvinnor.

– Vi ser allvarligt på resultaten, uppger Fredrik Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöfrågan måste prioriteras. Inte minst av redarna som är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord. De ska ha rutiner för att hantera den här typen av arbetsmiljöproblem. Tyvärr får vi ibland signaler om att man inte alltid vill anmäla till exempel kränkningar. Vi arbetar därför hårt för att modernisera och förbättra vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön.

Annons

I rapporten, som har titeln Sjömännens arbets- och levnadsvillkor, har Transportstyrelsen tittat närmare på hur svenska sjömän upplever den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord. Myndigheten har också granskat hur svenska och utländska fartyg efterlever sjöarbetskonventionen. Rapporten kan läsas i sin helhet på Transportstyrelsens hemsida.