Trendbrott för svensk flagg

Christian Nilsson, Älvtank, Anders Källsson, Thun och Lars Höglund, Furetank får var sin svensk flagg av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Dick Gillberg

Åtta fartyg flaggar svenskt. Furetank, Erik Thun AB och Älvtank gör gemensam sak och flaggar in sex nybyggen. Furetank väljer också att flagga in två äldre fartyg.

– Det är oerhört glädjande att vi lyckats bryta den nedåtgående trenden med en svensk handelsflotta, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Beskedet om inflaggningen meddelas på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Furetank och Svensk Sjöfart har tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen ordnat en stor mottagning för press och bransch i en gammal magasinslokal omgjord till restaurang på kajen vid hamnen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är också på plats.

– Nu vänder det. Nu växer den svenska handelsflottan igen. Det är en otroligt viktig signalhandling och även viktig för svensk tillväxt och ökad konkurrenskraft, säger han.

Annons

Den svenska handelsflottan har under 2001-2017 minskat från 254 fartyg till 89 fartyg. Nu vänder trenden. För första gången på flera år växer nu flottan med fartyg.

Furetank ger sammanlagt fem fartyg svensk flagg. Två av dem är äldre fartyg. Älvtank flaggar svenskt på två nybyggen medan Erik Thun väljer svensk flagg för ett nybygge.

I ett gemensamt pressuttalnde kommenterar Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen och Lars Höglund, vd för Furetank, inflaggningarna.

“Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt”

–  Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt, säger Lars Höglund.

Förutsättningarna för den svenska sjöfarten har förbättrats genom en rad åtgärder under den senaste tiden. Införandet av tonnageskatt är ett exempel, andra exempel är myndigheters förenklade regler och delegation av inspektioner.

Men framförallt har de fackliga parterna och rederinäringen gjort ett stort jobb genom arbetet i Blå Tillväxt.

Han får medhåll av Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

– Villkoren för svensk flagg har förbättrats mycket tack vare fackföreningarnas arbete. Att vi dessutom ser att tonnageskatten är attraktiv gör att vi känner framtidsoptimism för svensk sjöfart. Flaggbesluten ser jag som ett direkt resultat av vårt samarbete mellan parterna i Blå Tillväxt och politiken, säger han.

Kenny Reinhold och Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen, framhåller också samarbetet i Blå Tillväxt som en katalysator för förändringarna. Blå Tillväxt, tidigare Blå Skatt, var också drivande i att få igenom beslutet om tonnageskatt.

– En stark svensk handelsflotta är något vi bygger gemensamt. Vi som fackförbund har ett ansvar precis som arbetsgivare och staten, säger Mikael Huss.

Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samarbetar som bekant inom ramen för Blå Tillväxt för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart.

Det är glädjande att samarbetet än en gång ger konkreta resultat, menar Kenny Reinhold.

– Seko har tillsammans med arbetsgivarsidan och staten bidragit till att förbättra villkoren för den svenska sjöfarten genom bland annat justeringar av det så kallade TAP-systemet. Nu ser vi att de gemensamma insatserna inte bara bidrar till fler jobb utan även till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart, säger han.

“vi hoppas dessa tre rederiers agerande i framtiden kommer att kunna refereras till som beslutet som fick proppen att lossna”

Sex av fartygen kommer att drivas med flytande naturgas, LNG. Det är Furetanks tre nybyggen tillsammans med Älvtanks och Eriks Thuns nya fartyg. Fokus har legat på att reducera fartygens miljöpåverkan. Med LNG-drift väntas utsläppen av koldioxid minska med nära 60 procent.

– Den svenska sjöfarten bidrar med stor samhällsnytta både på arbetsmarknaden och för ekonomin, men också för miljön. Med detta kan vi nu i ännu större utsträckning ta vårt ansvar för utveckling och förbättring av Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Höglund.

De åtta inflaggningarna på Donsö följer på ett fåtal mindre rederiers beslut att också flagga svenskt. Storleken på Furetank, Älvtank och Erik Thuns fartyg gör att man till slut kan tala om ett trendbrott i utvecklingen för Svensk sjöfart, menar Rikard Engström.

– Efter flera år av nedgång ser vi nu att det vänder. Den svenska flaggan har till slut blivit attraktiv och vi hoppas dessa tre rederiers agerande i framtiden kommer att kunna refereras till som beslutet som fick proppen att lossna. Svensk flagga är nu så attraktiv att den bör kunna locka till sig fler rederier och fartyg framöver, säger han.

Läs även: Stort miljöfokus för nybyggnationerna

Se även: Åtta svenskflaggningar på ett bräde