TT-Line beställer färja med gasdrift

TT-Line har beställt en ny färja för byggnation i Kina. Det nya fartyget bygger på TT-Lines Green Ship-koncept och ska rymma 800 passagerare och fler än 200 lastbilar och trailers. Bild: TT-Line

TT-Line har tecknat kontrakt med ett varv i Kina om byggnation av en ny färja som ska drivas med flytande naturgas, LNG. Men det dröjer till 2022 innan leverans.

Den nya färjan ska trafikera TT-Lines linjenät i Östersjön. Fartyget optimeras med hänseende på effektivitet och flexibilitet. Enligt TT-Line beräknas den nya färjan att sänka utsläppen med mer än 50 procent utan att behöva sänka hastigheten, jämfört med förra generationens RoPax-fartyg.

Det nya fartyget bygger på TT-Lines Green Ship-koncept och ska rymma 800 passagerare och fler än 200 lastbilar och trailers. Vid utformningen av fartyget har det lagts särskild vikt vid flexibilitet och snabba turnaround-anlöp i hamnar. Rederiet räknar med en fortsatt växande efterfrågan på korta sjötransporter i Östersjön.

Färjan får en maskin med dual fuel-teknik. Drift med LNG ger mindre koldioxidutsläpp än drift med dieselbränsle och avger inte något sot vid förbränning, vilket innebär mycket låga partikelutsläpp. LNG är också nästan helt svavelfri och har låga utsläpp av kväveoxid, skriver TT-Line i ett pressmeddelande.

Annons

– Sjötransporter är det mest miljöeffektiva sättet att transportera gods. TT-Line kommer att sätta en ny standard när det gäller att sänka de skadliga utsläppen genom att välja LNG som bränsle för sitt innovativa Green Ship.  Med sin avancerade och framtidsorienterade teknologi blir Green Ship det mest miljövänliga RoPax-fartyget inom vårt geografiska verksamhetsområde, säger Bernhard J. Termühlen på TT-Line.

Den nya färjan kommer att bli 230 meter lång och 31 meter bred. TT-Line har även skrivit en option på ytterligare ett fartyg med varvet Jiangsu Jinling i Kina.

TT-Line uppger inget om vilken flagg den nya färjan kommer att få.