TT-line om Marco Polo: Mänskligt fel orsakade olyckan

Haveristen Marco Polo. Foto: Kustbevakningen

Det var den mänskliga faktorn som låg bakom olyckan då Marco Polo gick på grund förra året. Fartygets position verifierades inte och navigationshjälpmedlen användes inte. Det uppger TT-Line i en kommentar, och berättar samtidigt att Marco Polo snart återgår i trafik.

Olyckan då omkring 50 ton bränsle släpptes ut på Blekingekusten inträffade i höstas, då Marco Polo var på väg från Trelleborg till Karlshamn och gick på grund strax norr om Hanö. TT-line har nu gått igenom händelsen internt och beskriver händelseförloppet i ett långt yttrande, som de publicerat på sin hemsida.

Enligt rederiet var färjan i gott tekniskt och sjövärdigt skick och hade avgått enligt tidtabell. Den planerade rutten var lagd öster om Hanö och ankomsten till Karlshamn var beräknad till kl 06 på morgonen.

Det som orsakade den första grundstötningen menar man var ett mänskligt navigationsfel. Eftersom fartygets befäl inte var medvetna om att de var ur kurs, undersöktes inte orsaken till att systemet larmade timmarna före olyckan.

Annons

”Fartygets position verifierades inte som den borde ha gjort och radar, ekolod och andra navigationshjälpmedel användes inte på ett tillfredsställande sätt. De ljudliga larmen på bryggan timmarna före olyckan bekräftades men undersöktes inte grundligt”, skriver TT-Line.

När larmen hade gått började ett av navigationssystemen ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) automatiskt beräkna positionen baserat på kurs och fart, vilket är en standard backupfunktion som krävs enligt reglerna. Den tar dock inte hänsyn till vind och ström. Då de två GPS:erna fungerade som de skulle, medan ECDIS position alltmer avvek från den faktiska positionen. Det var därtill dimma den aktuella morgonen, vilket gjorde att landmärken syntes dåligt eller inte alls.

Strandnära oljebekämpning efter Marco Polos grundstötning. Foto: Kustbevakningen

Missade grundstötningen
Rederiet skriver vidare att eftersom fartygets befäl inte var medvetna om att de var ur kurs, uppfattades inte den första grundstötningen. Vid den andra grundstötningen stannade fartyget. Besättningen kände att det luktade bränsle och upptäckte enligt TT-Line omedelbart utsläppet så att både rederiets krisgrupp och myndigheterna informerades. Passagerarna evakueras och togs om hand av rederiets supportteam i Karlshamn vid tiotiden på förmiddagen.

Mängden bränsle i de trasiga tankarna vid tidpunkten för olyckan var cirka 169 ton. Ett bunkerfartyg pumpade ur tankarna så mycket som möjligt, och rederiet uppskattar att då man totalt lyckades bärga 116-122 ton bör den totala mängden som släpptes ut i havet ha legat mellan 46-53 ton. Enligt rapporter från Kustbevakningen och lokala myndigheter återfanns ca 46 ton under miljösaneringen och TT-Line drar slutsatsen i sin rapport att det därför bara är en bråkdel av utsläppet som inte har redovisats.

Fartygets position verifierades inte som den borde ha gjort

TT-Line

För att lyfta Marco Polo av grundet ökades flytkraften trycksattes ett antal tomrum och tankar med luft och fartyget kunde utan ytterligare skador lossas från grundet den 1 november kl. 09.20 och bogserades till Karlshamn, där återstående bränsle kunde avlägsnas.  Ett par dagar senare 4 november lossades alla 12 personbilar, 20 lastbilar och 21 släpvagnar.

Tillbaka i trafik inom kort

Den 8 november bogserades Marco Polo till ett varv i Gdansk/Polen. När skadorna inspekterats valde TT-Line att renovera färjan, som beräknas kunna återgå i trafik i TT-Lines flotta i mitten av 2024.

TT-Line skriver att incidenten påverkat företaget djupt och beklagar den skada som orsakats. Man lyfter fram de miljöinvesteringar som gjorts under senaste åren, som LNG-drivna färjor, arbetet för sk. gröna korridorer till sjöss och att man till hösten planerar för att låta fartygen ansluta till landström i hamnarna, vilket minskar buller och utsläpp.

Ett flertal fartyg deltog i bärgningen av Marco Polo. Foto: Kustbevakningen