Två fast i kampanj mot sjöfylleri

Kustbevakningen övervakningsfartyg KBV312. Under kampanjen utfördes nykterhetskontrollerna i samband med hamnbesök. Alkoholutandningsprov ute till havs sker i princip aldrig slumpmässigt utan endast vid misstanke om brott. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen genomförde under februari en riktad kampanj med nykterhetskontroller ombord större fartyg i yrkestrafik. Av 107 kontrollerade sjömän misstänks nu två för sjöfylleri.

”Resultatet med endast två rapporterade fall är mycket positivt, och tyder på en säker sjöfart”, skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande. Men ”att alkohol ändå förekommer, och kan leda till olyckor med skador på liv och miljö som följd, innebär att behovet finns av fortsatta kontroller och information om reglerna”.

Syftet med den månadslånga kampanjen med nykterhetskontroller var att få en preventiv effekt,uppger Kustbevakningen. I normalfallet sker nykterhetskontroller på större fartyg i samband med gräns- och tullkontroller, eller på förekommen anledning i samband med en incident. Alkoholutandningsprov ute till havs sker i princip aldrig slumpmässigt utan endast vid misstanke om brott.

Den här gången kontrollerades 45 fartyg i samband med hamnbesök – från Skåne till Norrland. Totalt utförde Kustbevakningen 107 utblåsningsprov.

Annons

Två prover hamnade mellan 0,2-1,0 promille vilket innebär att Kustbevakningen inleder en förundersökning och tar ytterligare prover för att få ett exakt resultat. De misstänkta brotten uppdagades i Gävleborg samt i Västra Götaland.

Under kampanjen har Kustbevakningen samverkat med Polismyndigheten och Sjöfartsverket.