Ukrainska sjömän har svårt att åka hem

porträtt av Tomas Abrahamsson
Tomas Abrahamsson, Senior Advisor till ITF. Foto: Dick Gillberg

Kriget i Ukraina påverkar sjöfolket. Ukrainska sjömän har svårt att ta sig till och från fartygen, och för ryska sjömän strular löneutbetalningarna sedan sanktioner satts in mot flera ryska banker. 

Två dagar efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari kom Internationella Transportarbetarförbundet (ITF) med ett officiellt uttalande där man uppmanar parterna att omedelbart upphöra med stridigheterna. 

– ITF har precis som den övriga internationella fackföreningsrörelsen fördömt Rysslands invasion av Ukraina. Man pekar ut Ryssland som angripare och uppmanar landet att träda tillbaka, säger Tomas Abrahamsson, tidigare ordförande i Seko sjöfolk och numera på deltid Senior Advisor till ITF.

Han kallar kriget för en tragedi och en katastrof.

Annons

– Det ukrainska folket lider enormt, och flyktingströmmarna ökar med allt vad det för med sig. Vi hade inte väntat oss att ett land i Europa skulle angripas av sin store granne. Det väcker skrämmande associationer till andra världskriget, säger han. 

Tomas Abrahamsson har den senaste veckan haft tät kontakt med företrädare för Ukrainas och Rysslands sjöfackliga organisationer. Han känner de flesta personligen och har i telefonsamtal och mejl kollat läget, diskuterat problem som uppstått till följd av strider och sanktioner och försökt hjälpa till. 

– Jag kommunicerar mycket med ordföranden för det ukrainska hamnarbetar- och sjöfolksförbundet MTWTU (Maritime Transport Workers Trade Union of Ukraine).

Enligt Tomas Abrahamsson är hållningen till situationen olika bland de ryska fackförbund som är medlemmar av ITF. 

– Det ryska sjöfacket, SUR, stod bakom ITF:s uttalande. Men i den ryska motsvarigheten till LO-TCO, FNPR, ställer sig merparten bakom Putins officiella politik, säger han. Det har följaktligen väckts förslag om att utesluta FNPR från den internationella fackliga federationen.

Det ukrainska sjöfolksförbundet har 40 000 medlemmar. Av dem arbetar i ett givet ögonblick cirka hälften inom internationell sjöfart, ofta på bekvämlighetsflaggade fartyg, och av- och påmönstringar har blivit ett stort problem.

– De är kontraktsanställda och när kontraktet tar slut är det svårt för dem att åka hem, säger Tomas Abrahamsson.

”Jag kommunicerar mycket med det ukrainska hamnarbetar- och sjöfolksförbundet”

Det ukrainska sjömansfacket har uppmanat sina medlemmars arbetsgivare att förlänga kontrakten för de sjömän som vill stanna ombord. För sjömän som vill återvända hem rekommenderas att arbetsgivaren köper en flygbiljett till ett närliggande land och betalar ut en extra summa pengar för att sjömannen ska kunna ta sig hela vägen hem. 

Vad gör det ukrainska sjömansfacket just nu? 

– De försöker upprätthålla kontakten med förbundets medlemmar och på bästa sätt förbättra de ukrainska sjömännens situation genom att sända ut meddelanden till redare om att förlänga kontrakt och liknande. Det är en oerhört svår situation. 

ITF har den senaste veckan förhandlat med rederier, genom det internationella förhandlingsforumet IBF, om ett tillfälligt arrangemang för av- och påmönstring. 

– Det finns ett förslag om att resa via tredje land och att ge sjömännen ett kontant bidrag för att bekosta resa och uppehälle. Hittills har förhandlingarna inte nått ett resultat, men de fortsätter, säger Tomas Abrahamsson.

Liknande avtal kan skrivas lokalt för enskilda länder. Tomas Abrahamsson menar att det vore bra om Sverige tog ledningen i den här frågan. På svenskägda bekvämlighetsflaggade fartyg jobbar idag cirka 100 ukrainare och ryssar.

För de ryska sjömännen är löneutbetalningar det största problemet, men även av- och påmönstringar kommer att segla upp som ett problem om konflikten fortsätter. Det ryska sjöfacket SUR har 60 000 medlemmar, merparten arbetar för utländska rederier, många av dem på bekvämlighetsflaggade fartyg. Eftersom internationella sanktioner riktats mot ett antal ryska banker är det just nu svårt för rederierna att betala ut sjömännens löner.

Seko sjöfolk har haft kontakt med ett par svenska rederier som har ryska sjömän anställda på TCC-avtal tecknade med Seko. Det pågår samtal för att gemensamt kunna lösa frågan.

– Ryska sjömän drabbas också av kriget. Just nu på lönesidan – och om sanktionerna utökas kan de komma att påverkas även på andra sätt, säger Tomas Abrahamsson.

”Ryska sjömän drabbas också av kriget”

Storbritanniens regering meddelade i början av veckan att man stoppar alla fartyg med rysk flagg och/eller ägare från att anlöpa brittiska hamnar. Beslutet kom efter att landets hamnarbetarförbund meddelat att deras medlemmar skulle vägra att lossa eller lasta ryska fartyg.

Det finns ett antal fartyg med både ukrainska och ryska sjömän ombord. Hittills har varken Tomas Abrahamsson eller kollegorna inom ITF fått information om problem mellan besättningsmedlemmar till följd av Rysslands invasion. 

– Det gjorde vi inte under annekteringen av Krim heller. Då hörde vi ingenstans att det skulle ha varit bråk ombord, säger han.

I veckan beslöt Seko sjöfolks internationella solidaritetsfond att skänka 8 000 US-dollar till det ukrainska sjömansfacket.

– Krisen i Ukraina drabbar det ukrainska sjöfolket hårt, säger fondens ordförande Kenny Reinhold, som också har fått bekräftat att pengarna kommit fram. 

Flera andra fackförbund i Sverige och andra länder har gjort liknande insatser. Seko centralt har avsatt 50 000 kronor för hjälp till Ukraina.