Unik rapport om cabotageregler inom sjöfarten

Rapporten "Cabotage Laws of the World" är utförd av SRI, Seafarers' Rights International, på uppdrag av ITF, International Transportworkers Federation. Foto: ITF
Annons

ITF-rapport påvisar förekomsten och nyttan av cabotageregler inom sjöfarten. 91 länder som tillsammans utgör 80 procent av världens kustländer har lagar om sjöcabotage som reglerar utländska transporter i inhemska vatten.

– Rapporten slår hål på myten att cabotageregler är ett undantag. Lagar som reglerar maritim verksamhet är vida spritt i världen, säger David Heindel, sektionsordförande för ITF Seafarers.

Rapporten Cabotage Laws of the World är den första oberoende analysen av maritima cabotageregler sedan 1992. Med utgångspunkt från lagstiftning i 140 länder beskriver den utformningen och utbredningen av nationella, regionala och internationella cabotageregler inom sjöfarten.

Annons

– Bristen på exakta fakta om sjöcabotage runt om i världen har varit ett hinder för politiker som överväger att genomföra lagstiftning. Denna rapport ger lagstiftare relevanta fakta för ett korrekt beslutsfattande, säger David Heindel.

Lagar om sjöcabotage finns i 91 medlemsländer i FN som sammanlagt utgör 80 procent av världens kuster tillhörande länder som är medlemmar i FN. Grafik: ITF

ITF har, tillsammans med medlemsförbunden, länge arbetat för att föra fram betydelsen av nationella regler och lagar som ett sätt att skydda inhemska sjömansjobb i nationella vatten, samt ett sätt att bevara inhemska anställningsvillkor för utländska sjömän där nationella sjömän inte är tillgängliga.

Fördelarna med cabotagelagar är uppenbara, anser ITF. Rapporten visar också att förekommande lagar och regler är inriktade på att skydda den nationella sjöfarten och starka strategiska intressen som säkerhet och miljö.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, menar att rapporten kommer att ha stor betydelse – både som faktaunderlag och i opinionsbildningen.

– Den är ett unikt verktyg för att utbilda beslutsfattare, sjöfartsindustrin och fackföreningarna om vikten av att skydda och främja maritima cabotagelagar. Vi behöver verkligen förbättra reglerna inom Europa för att främja fartyg med europeiska flagg och för att skydda europeiska sjömän, säger han.

Rapporten och analysen är utförd av SRI, Seafarers’ Rights International, på uppdrag av ITF. SRI är en organisation som arbetar med forskning och utbildning om sjöfolks arbetsvillkor. SRI grundades 2010 av dåvarande generalsekreteraren i IMO, International Maritime Organization.

I arbetet har representanter från advokatbyråer i 140 länder medverkat, varav flertalet ingår i SRI:s nätverk av oberoende jurister.

– Detta var ett komplext projekt med tanke på språkliga och kulturella hinder samt svårigheter i tolkningar av lagtexter. Men ämnet är viktigt. Det påverkar ett mycket brett utbud av handel, tjänster och verksamheter runt om i världen som har betydande sociala och ekonomiska konsekvenser. Särskilt beslutsfattare behöver veta mer om ämnet, säger Deidre Fitzpatrick, vd för SRI.

Cabotagelagar främjar schyst konkurrens, skapar jobb, vaktar säkerheten och stärker den nationella säkerheten, menar ITF. Grafik: ITF

Läs Cabotage Laws of the World här: https://seafarersrights.org/seafarers-subjects/cabotage/

Omslaget till rapporten. Bild: SRI