Unikt kollektivavtal skrivet på Panamaflaggat fartyg

Fartyget Tengfei ägs av ett av världens största rederier, det kinesiska statligt ägda Cosco. Foto: Tony Roberts

Ett Panamaflaggat kinesiskt fartyg har efter varningar om konflikt och blockad i Göteborgs hamn fått skriva kollektivavtal med sina ombordanställda för att kunna anlöpa Göteborg. 

– Det känns väldigt bra att ha kunnat hjälpa de där sjömännen ombord. Inget avtal kan vara sämre än det de hade, säger ITF-inspektören Göran Larsson, som efter en veckas arbete med förberedelser, förhandling och konfliktvarning tillsammans med kollegan Håkan André lyckades få det Panamaflaggade RoRo-fartyget Tengfei att skriva kollektivavtal för sina ombordanställda.

Tengfei ägs av ett av världens största rederier, det kinesiska statligt ägda Cosco, som står för China ocean shipping company. Bolagsfamiljen har enligt egen uppgift över 160 000 anställda och mer än 1 400 fartyg i sin flotta, de flesta flaggade i Kina, Hongkong och Panama. 

Det var med hjälp av ITF:s interna larmsystem som de svenska ITF-inspektörerna kunde förbereda sitt arbete: 

Annons

Tengfei hade lastat och lossat i belgiska Zeebrugge och tyska Bremerhaven, planen var sedan att gå till Göteborg där man skulle lasta ett stort antal bilar från Volvo. Av de 23 ombordanställda var 19 sjömän behöriga, men utan avtal som garanterar miniminivå för lön och anställningsvillkor. 

ITF, som arbetar för att all fartygspersonal ska ha kollektivavtal med internationell standard, har interna listor över fartyg som saknar eller har bristfälliga avtal med sina anställda. När kollegorna i Belgien och Tyskland larmade om att fartyget var på väg till Göteborg kunde ITF:s inspektörer i Sverige rycka ut.

– Vi började flera dagar innan de kom till Göteborg och med hjälp av bra samarbete med både Transport och Seko förberedde vi för konflikt med blockad om de inte ville skriva under, säger Håkan André. 

ITF-inspektör Håkan André, Seko, skakar hand med fartygets kapten. De flankeras av ITF-inspektör Göran Larsson, STF, och Coscos svenska representant Erik Lund Eriksen. Foto: Göran Larsson

Det är många som behöver involveras om en blockad ska kunna genomföras: Hamnpersonalen, lokala fackklubbar, IF Metall och Logent förbereddes, så att fartyget inte skulle kunna komma in och lasta utan klartecken. 

Håkan André och Göran Larsson påbörjade sedan samtal och förhandlingar med kaptenen ombord.

– Vi var ombord i tre timmar och pratade, och det var bra och lugna samtal. De insåg att de var tvungna att skriva under om de ville lasta, så nu är det nya anställningsavtal för 19 kinesiska sjömän. De har grundlön, semesterersättning, övertid – allt. Det känns väldigt bra, säger Håkan André.

– Det är det här som är den svenska modellen: De som kommer till Sverige ska inte åka härifrån utan ordentliga avtal.

Förhoppningen är att avtalen som skrivs också ska tillämpas. ITF:s inspektörer brukar kontrollera fartygen något halvår senare.


FAKTA

Internationella transportarbetarefederationen ITF är en internationell facklig organisation som arbetar globalt för att säkra rättigheter för både sjömän och andra anställda inom transportnäringen. ITF knyter ihop 700 fackförföreningar över hela världen med redare och andra arbetsgivare inom transportnäringen.