Uppmaning till norska regeringen: Stoppa social dumpning till sjöss

Color Magic är en av två Kielfärjor som Color Line vill flagga om till det norska internationella registret, NIS. 700 norska sjöbb hotas om omflaggningen blir verklighet. Foto: Jarle Jessen

Sjöfolket i Color Line får brett stöd i kampen mot omflaggning till NIS, det norska internationella registret.

Nu uppmanar både Seko sjöfolk och det Nordiska rådet de norska politikerna att säga nej till social dumpning till sjöss.

 – Det är uppenbart att en omflaggning leder till en förändrad konkurrenssituation i främst Skagerrak och södra Östersjön, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

En eventuell omflaggning till NIS sätter i ett slag reglerna på arbetsmarknaden ur spel, menar han. Med ett politiskt beslut kan den norska regeringen runda den etablerade modellen där parterna förhandlar om löner och arbetsvillkor.

– Det kommer inte ta lång tid innan andra rederier som har trafik i området knackar på dörren för att få motsvarande lättnader för sin verksamhet. Risken är att detta sedan sprider sig vidare, säger Kenny Reinhold.

Annons

”Det är uppenbart att en omflaggning leder till en förändrad konkurrenssituation”

Kenny Reinhold Foto: Dick Gillberg

Även John Ibsen på Dansk Metals maritima sektion varnar för en dominoeffekt.

– Om Norge tillåter en omflaggning har det uppenbart konsekvenser för danska sjömän. Då kommer både Fjord Line och DFDS att göra detsamma, säger han till norska FriFagbevegelse.no.

Läs även: Besked om NIS hotar 700 sjöjobb

Oron för smittoeffekter har även gjort att politiker i hela Norden har engagerat sig i frågan via Nordiska rådet, som består av parlamentsledamöter från samtliga nordiska länder. Vid rådets senaste session i månadsskiftet debatterades Color Lines eventuella omregistrering till NIS.

Nu uppmanas det nordiska ministerrådet, och i förlängningen den norska regeringen, att ”jobba aktivt för att motarbeta förslag som leder till social dumpning inom sjöfarten och för att underlätta ett regelverk som skyddar den nordiska modellen för lön- och arbetsvillkor.”

”jobba aktivt för att motarbeta förslag som leder till social dumpning inom sjöfarten”

– I de nordiska länderna har goda arbetsvillkor och social trygghet varit avgörande för vår konkurrenskraft. Lika viktigt är gemensamma spelregler och rättvis konkurrens på lika villkor. Det gäller även sjöfarten och rederierna. Mobilitet är positivt men får inte missbrukas för att rederierna ska kunna anställa sjöfolk från länder med lägre lön och dåliga arbetsvillkor, sa Ruth Mari Grung från det norska Arbeiderpartiet när hon talade inför Nordiska rådet.

Det är den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet som ligger bakom uppmaningen. Förslaget gick igenom enhälligt efter att den konservativa gruppen lagt ned sina röster.

Oron för en snedvriden konkurrens finns även bland Color Lines direkta konkurrenter. Norska Fjord Line har varnat för ändringen. Och danska DFDS har redan gått ut med att rederiet överväger förändringar för sina fartyg om Color Line ges möjlighet att flagga om till NIS.

”Det här luktar statligt stöd”

­– Om Color Line får hyra sjömän till lägre löner än vad som är tillåtet i danska registret, måste vi titta på vår policy, säger Henrik Holck, vd för DFDS till FriFagbevegelse.no. Att ge ett enskilt rederi speciella fördelar kommer att påverka konkurrenssituationen. Det här luktar statligt stöd.

Den norska regeringen hävdar däremot att risken för smittoeffekter är små. Efter att ha justerat förslaget till ändring i NIS från att omfatta alla linjer på mer än 175 sjömil till att bara omfatta linjer på 300 sjömil eller mer utesluter man övrig passagerartrafik än Color Lines Kiel-färjor.

Ronny Øksnes på Norsk Sjømannsforbund ger inte mycket för regeringens resonemang. En omflaggning av Color Magic och Color Fantasy kommer att medföra en betydande konkurrensfördel för Color Line vilket övriga rederier kommer att kräva kompensation för.

Den nya konkurrenssituationen leder till sist på krav att även kortare färjelinjer, som exempelvis Color Lines färjor mellan Kristiansand och Hirtshals, ska få ingå i NIS.

”Så har startskottet gått. Och i den efterföljande kapplöpningen mot botten riskeras tusentals sjöjobb”

Ronny Øksnes på Norsk Sjømannsforbund är huvudförtroendevald på Color Line. Foto: Norsk Sjømannsforbund

– Om Color Line flaggar om, då kommer DFDS följa efter för att kunna konkurrera, och då måste även Fjord Line få bättre villkor… Alla rederierna som bedriver trafik på Skagerrak kommer att tävla med pris och kostnader för att få linjerna att gå runt. Så har startskottet gått. Och i den efterföljande kapplöpningen mot botten riskeras tusentals sjömän i färjetrafiken att bli ersatta med billigare arbetskraft, säger Ronny Øksnes till Sjömannen.

Läs även: Kräver stopp för NIS på färjor