Upprop ska rädda sjöfarten

"Krisen inom sjöfarten förvärras av att politikerna inte agerar", säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk. För att skapa tryck i frågan om ändrat sjöfartsstöd startar sjöfacken nu en namninsamling. Foto: Dick Gillberg

Idag lanserar Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen ett upprop för att regering och riksdag omgående ska bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten.

– Den svenska sjöfartsbranschen står enig. Fack och arbetsgivare har tillsammans lagt fram förslag till politiker på hur vi kan bevara och försvara den livsviktiga sjöfarten som befinner sig i en djup kris. Vi möts av politiker som nickar och säger bra, men som inte gör något. Nu samlar vi in namn för att skapa tryck i frågan. Läget är akut, det är dags att gå från ord till handling, säger Kenny Reinhold ordförande i Seko sjöfolk.

Stena Line och Rederi Eckerö har varslat och börjat säga upp anställda. Nyligen varslade Tallink Silja 450 anställda om uppsägning på grund av både coronakrisen och indraget statligt stöd. När passagerarna i stort sett försvunnit samtidigt som efterfrågan på frakt går ner blir följden att även samhällskritiska transporter drabbas. Fartyg tvingas ur drift för att minska kostnaderna. Följden blir bland annat att industrins logistiska möjligheter begränsas, påpekar Seko sjöfolk. Och det i sin tur leder till att verksamheten går sämre och ännu fler personer drabbas direkt och indirekt. 

“Krisen förvärras av att politikerna inte agerar”

– Krisen inom sjöfarten förvärras av att politikerna inte agerar. Vi har vid ett flertal tillfällen sedan Coronans utbrott uppmanat ansvariga politiker i regeringen samt alla partier i riksdagen att genomföra några enkla åtgärder för att rädda den svenska sjöfarten. Ännu har inget gjorts. Det är dags nu att bredda sjöfartsstödet och reducera offentliga avgifter inom sjöfarten. Det här är inga kostsamma åtgärder, men avgörande för att rädda den livsviktiga sjöfarten, säger Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen.

Annons

Seko sjöfolks och Sjöbefälsföreningens namninsamling pågår fram till den8 juni och därefter överlämnas till ansvariga politiker.

Här kan du läsa upprop för att rädda den livsviktiga sjöfarten.