Utbildning för ett stärkt uppdrag

Grundläggande förtroendevaldutbildning i fyra dagar. Deltagarna kommer från Viking Line, Rederi Eckerö, Skärgårdsbolaget, Destination Gotland, ForSea och TT-Line (se namn och arbetsplats på bilden i artikeln). Foto: Jörgen Tiger

Från avtal till arbetsrätt. 19 förtroendevalda och skyddsombud går årets GFU i Göteborg. För att stärka kunskapen om uppdraget – och stärka Seko sjöfolk ombord.

– Vi kommer kunna ge rakare svar på frågor när vi kommer tillbaka ombord, nu har vi svaren med oss, säger Iris Svanbäck, huvudskyddsombud på Viking Cinderella och valberedare i facket.

– Absolut. Den här utbildningen ger starkare ben att stå på, menar Lucas Anderberg, medlemsansvarig på ForSea.

Annons

GFU, eller grundläggande förtroendevaldutbildning, riktar sig till alla medlemmar med fackligt förtroendeuppdrag samt skyddsombud. Utbildningen avhandlar allt från kollektivavtal till arbetsmarknadslagar och försäkringar. Med nedslag i exempelvis samverkan mellan skyddsombud och klubbsektionen samt medlemsrekrytering.

”Den här utbildningen ger starkare ben att stå på”

Med avstamp i den svenska modellen och Saltsjöbadsavtalet dyker man även in förhandlingsordning och arbetsrättsliga frågor. Med diskussioner och frågor från deltagarna.

Iris Svanbäck tycker upplägget är bra. Framförallt att det ges stort utrymme för deltagarna att komma med inspel.

– Genom diskussionerna får man en bredare bild på hur man kan hantera situationer än när man bara läser i avtal och lagtexter, säger hon.

Gänget samlat. Från vänster: Lucas Anderberg, ForSea, Anders Ekberg, Viking Line, Angela Strandberg, Viking Line, Jacqueline Acuna Orozco, Viking Line, Joanna Gunström, TT-Line, Iris Svanbäck, Viking Line, Katrina Jakobsson, Destination Gotland, Sari Sandell, Rederi Eckerö, Viktoria Falk, Viking Line, Sarah Larsson, Rederi Eckerö, Mona Moavi, Rederi Eckerö, Stellan Pettersson, Skärgårdsbolaget, Oskar Lindskog, ombudsman, Hanna Lahtinen, Stena Line och Henrik Thoma, Rederi Eckerö. Sittande: Eric Ekblom, Skärgårdsbolaget, Daniel Estius, Skärgårdsbolaget, Britt-Inger Lindeskow, Viking Line och Josephine Paloranta, Viking Line.

Ombudsman Oskar Lindskog, som håller i kursen tillsammans med Pelle Andersson, Mikael Lindmark och Hanna Lahtinen, berättar att han till i år utvecklat formen för utbildningen med att lägga in både grupparbeten och mer tid för diskussioner.

”Det handlar om att knyta utbildningen till vardagen ombord”

Ett exempel är arbetsrättsliga frågor. Från att ta upp ett antal prejudicerande domslut i Arbetsdomstolen fortsätter man sedan med fall som inträffat inom Seko sjöfolks avtalsområde.

– Det handlar om att försöka knyta utbildningen till vardagen ombord. Det ska inte bara vara jag som står och pratar hela tiden, säger han.

Utbildningen är på omkring 28 timmar. Den är utspridd över fyra dagar – för att ge tid för att resa men också för att ge tid till att umgås och nätverka. I dag ska deltagarna exempelvis ut och bowla.

– Det är en av fördelarna med utbildningen, man träffar, och kan utbyta erfarenheter, med många från andra rederier, säger Iris Svanbäck.

– Egentligen kan man säga att utbildningen fortsätter tills det är sängdags, säger Lucas Anderberg.


Läs mer om Seko sjöfolks olika utbildningar här.