”Utbildningsplatserna måste möta behoven”

Utbildningsminister Anna Ekström besökte Donsö under den stora rekryteringsdagen i måndags. Foto: Dick Gillberg

Rekryteringsfrågan är viktig och kan enligt utbildningsminister Anna Ekström lösas genom samarbete.

– Från politiskt håll ska vi se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser, säger hon.

Hon kallar sjöfarten för en högteknologisk bransch med urgamla rötter. En kombination som borde locka. Och enligt utbildningsminister Anna Ekström är bristen på kompetens inte unik för sjöfarten.

– Rekrytering är en jätteviktig fråga. Vi måste stärka rekryteringen till sjöfarten men också till många andra branscher i Sverige. Ska vi klara det så måste vi göra yrkesprogrammen mer attraktiva i gymnasieskolan. Vi måste få unga att förstå att yrkesprogrammen är framtiden och leder till jobb, säger Anna Ekström till Sjömannen.

För ett år sedan lade den dåvarande regeringen ett förslag om att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande.

Annons

– Tyvärr röstades det förslaget ner av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i riksdagen. Så vi fick inte igenom det, vilket var synd, för det hade betytt mycket för att attrahera ungdomar till yrkesprogrammen, säger Anna Ekström.

Vad tror du behöver göras när det gäller rekrytering till sjöfarten?

– Vi måste fortsätta bygga ut kunskapslyftet och se till att det finns utbildningsplatser för de rekryteringsbehov som finns på arbetsmarknaden. Sedan gäller det också att arbetsgivarna verkligen ser till att deras arbetsmiljö, löner och villkor är sådana att unga människor vill komma till branschen. Och att de erfarna stannar kvar. Det går ju inte att tvinga ungdomar att välja sjöfarten utan de måste själva vilja komma dit. Där är arbetsgivarnas ansvar jättestort.

”Vi måste fortsätta bygga ut kunskapslyftet”

Vad kan du som politiker göra?
– Jag kan se till att det finns bra utbildningsplatser som möter de här behoven. Det är det viktigaste jag kan göra. Det kan till exempel vara inom gymnasieskolans yrkesprogram, men även yrkeshögskolan är jätteviktig för många branscher, säger hon.

Gör du något konkret just nu?

– En sak vi gör just nu är att vi har nya och bra utbildningar för dem som tar emot praktikanter från yrkesprogrammen. Vi har också infört statsbidrag som man kan söka om man som arbetsgivare ska ta emot en praktikant. Då kan man söka statsbidrag för att få hjälp med att frigöra en handledare som kan jobba med praktikanten. Det är ju helt nödvändigt, säger Anna Ekström.

Och det kan sjöfarten också använda sig av?

– Absolut.

Vad gör ni mer?

– Sedan är det jätteviktigt att vi fortsätter med vår politik för sjöfarten. Vi har ju dubblat anslagen till hamnar och slussar och farleder. Vi har också dubblat anslagen till forskning. Och så har vi i samarbete med Seko och arbetsgivarna tagit krafttag mot utflaggningen. Så vi har gjort stora insatser för sjöfarten – eftersom den är så viktig för Sverige. Sverige behöver sin sjöfart.

Hur ska man locka folk till sjöfartsbranschen?

– Många av högskoleutbildningarna som finns på sjöfartens område skulle kunna ha många fler sökande om de var mer attraktiva för tjejer också. Om arbetsgivarna lyckas vända sig till både tjejer och killar, ja, då dubblar man antalet som skulle kunna söka ganska enkelt. Det finns massor av forskning som visar att arbetsplatser mår bra av en blandad fördelning av män och kvinnor, och det gäller förstås också för sjöfarten. Här finns mycket att göra för arbetsgivarna, säger hon.

”yrkesprogrammen måste bli mer attraktiva”

Om man nu lockar ungdomar att utbilda sig inom sjöfarten så måste det finnas jobb när de är klara. Kommer det att göra det?

– Det hoppas jag. Inom de flesta jobb som man utbildar sig till inom sjöfarten kan man dessutom ta jobb iland på andra arbetsplatser. De utbildningar som leder till sjöfarten är utbildningar som ofta leder till jobb i andra branscher också, säger Anna Ekström.

Läs även: Elevdag på Donsö lockade många