Utredning blev en besvikelse

Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark liknar Transportstyrelsens utredning vid sagan om skräddaren och rocken som blev en tummetott. Foto: Dick Gillberg

Transportstyrelsens utredning om schysta villkor till sjöss har nu överlämnats till regeringen. Seko sjöfolk menar att rapporten har stora brister. 

I augusti 2020 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart, med särskilt fokus på att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord. 

Uppdraget gavs mot bakgrund av att det på senare år inträffat ett antal incidenter, samt att Transportstyrelsen identifierat brister i skydd mot olyckor och undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord på fartyg i svenska vatten.

I början av maj överlämnades rapporten till regeringen. Transportstyrelsen föreslår elva åtgärder som kan bidra till att skapa en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. 

Annons

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger i ett pressmeddelande att det ska vara schysta villkor för de som arbetar till sjöss. 

– Det är inte bara en fråga om sjösäkerhet, utan det ökar även attraktiviteten för sjöfartsnäringen och svensk sjöfarts konkurrenskraft, säger han i pressmeddelandet.

Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk, har läst Transportstyrelsens rapport och han är besviken.

– Det liknar sagan om skräddaren som skulle sy en rock men det blev bara en tummetott. Rapporten är bristfällig och åtgärderna som föreslås är inte på långa vägar tillräckliga, säger han. 

“Det blev bara en tummetott”

Seko sjöfolk hade höga förväntningar i höstas när uppdraget lades ut. Arbets- och levnadsvillkoren inom sjöfarten behöver utredas och initiativet är bra.  

– Men resultatet… Både Transportstyrelsen och arbetsgivarna är skyldiga de arbetande sjömännen mycket mer än vad man presterat i den här utredningen, säger han. 

Förslagen som ges i rapporten ska nu beredas inom regeringskansliet.

– Vi hoppas få till ett möte med infrastrukturdepartementet för att föra fram vår kritik, säger Mikael Lindmark.