Utrikes färjetrafik på uppgång

Silja Symphony. Foto: Tallink Silja/Marko Stampehl

Den internationella färjetrafiken har återhämtat sig efter pandemin. Passagerartrafiken till och från finska hamnar bidrog mest till den totala ökningen i slutet av 2022. Det visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys.

Under det fjärde kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner, en ökning från 4,6 miljoner passagerare samma kvartal 2021. Ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys visar att den internationella färjetrafiken har återhämtat sig efter pandemin.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det passagerarbortfall som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande drygt 15 procent under nivåerna innan pandemin. Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och har varit ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Björn Tano, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. 

Annons

Antal passagerare i utrikes trafik ökade från 4 miljoner till 4,7 miljoner passagerare jämfört med samma kvartal året dessförinnan. Trafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till ökningen med nästan 300 000 fler resenärer. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med nästan 200 000 fler passagerare än motsvarande kvartal 2021. Även trafiken till och från norska hamnar bidrog till ökningen med 150 000 fler resenärer. 

Antal passagerare i inrikes trafik, främst trafik till och från Gotland, minskade däremot med 6 procent, från 564 000 till 529 000 passagerare. 

Godstrafiken har inte påverkats lika mycket som passagerartrafiken av pandemin. Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade något jämfört med motsvarande kvartal 2021 och låg på 42,7 miljoner ton i slutet av 2022.

Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken.