#Vågrätt uppmärksammas i Bryssel

Carolina Kihlström från föreningen Svensk Sjöfart och Kenny Reinhold från Seko sjöfolk presenterade #vägrätt-arbetet för EU-kommissionen, fack- och arbetsgivarföreningar i EU:s sociala dialog i Bryssel. Arkivbild. Foto: Klara Johansson

#Vågrätt-arbetet presenterades i EU:s sociala dialog. Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, och Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart berättade om den svenska sjöfartsbranschens arbete mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier för fack- och redarföreningar från hela Europa.

Den sociala dialogen är en mötesplats mellan arbetsmarknadens parter inom olika branscher, eller sektorer, på en europeisk nivå. Syftet är att diskutera gemensamma frågor och utveckling. En aktuell fråga just nu är rekrytering av kvinnor till sjöfartsbranschen.

Mötet ägde rum hos EU-kommissionen i Bryssel i mitten av maj och Kenny Reinhold och Carolina Kihlström var inbjudna av ETF, Europeiska Transportarbetareförbundet, och den europeiska redarföreningen ECSA för att berätta om #vågrättsamarbetet i Sverige.

– EU-kommissionen, ECSA och den europeiska fackföreningen, ETF, har stort fokus på att rekrytera fler kvinnor och män till branschen och trakasserier och kränkande särbehandling är ett av de fokusområden som man önskar arbeta med för att både rekrytera och behålla personal, säger Caroline Kihlström på Svensk Sjöfart.

Annons

”#vågrätt är inte en engångsgrej utan ett långsiktigt arbete”

Den sociala arbetsmiljön är en nyckelfråga för att den europeiska rekryteringskampanjen ska lyckas. Enligt ETF och ECSA finns det endast 2 procent kvinnor ibland europeiska befäl och 3,5 procent i manskapspositioner.
För att sjöfartsindustrin och sjöfartsklustren i Europa ska vara konkurrenskraftiga i förändringstider är det viktigt att hitta sätt att locka fler kvinnor till sjöfarten, menar ETF och ECSA. Större jämställdhet bidrar till att förbättra kulturen, hållbarheten och produktiviteten inom branschen.

– ETF och ECSA bad oss berätta om arbetet med #vågrätt i Sverige för att få inspiration och möjliga ingångar till sitt eget arbete, berättar Kenny Reinhold. Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns även i andra länder men i Sverige pratar vi mer om det, och arbetar för att få till en hållbar förändring, det är inte en engångsgrej utan ett långsiktigt arbete.

”redar- och fackföreningarna runt om i Europa var mycket positiva”

Mottagandet var mycket positivt, menar Carolina Kihlström.

– Vi berättade om det samarbete som pågår, varför vi valt att arbeta med frågorna och rent praktiskt hur arbetet går till. Både Kommissionen och de övriga redar- och fackföreningarna runt om i Europa var mycket positiva till att vi arbetade så brett och långsiktigt med frågorna, säger hon.