Välkommen till workshop om intendenturen

Öppen workshop med utgångspunkt i forskningsrapporten Intendenturens arbetsmiljö.

Öppen workshop om arbetsmiljön i intendenturen i Stockholm och Göteborg. Med avstamp i sin stora forskningsstudie riktar Sjöfartshögskolan blicken framåt.

Hur gör vi för att införa förbättringar? Vi vill dela med oss av praktiska kunskaper och strategier för att faktiskt förbättra arbetsmiljön ombord, säger arbetsmiljöforskare Cecilia Österman.

Workshopen är öppen för alla som vill ha, eller arbetar för, en förbättrad arbetsmiljön ombord i intendenturen.

Annons

”Alla som är intresserade är välkomna”

– Det gäller den fysiska arbetsmiljön såväl som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Alla som är intresserade är välkomna men det vore väldigt roligt om några som verkligen arbetar till vardags i intendenturen kunde komma, säger hon.

Workshopen i Stockholm är den 17 april och i Göteborg 24 april. Förutom att presentera och diskutera resultaten ur undersökningen Intendenturens arbetsmiljö kommer forskarna från Sjöfartshögskolan att presentera både risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön. Samt verktyg för att åstadkomma förändring.

– När det gäller den fysiska arbetsmiljön är vi oftast bra på att identifiera risker. De är ganska lätta att se när det finns risk för fallolyckor eller att någon skulle ramla överbord. Men vi vill gärna visa hur man kan arbeta systematiskt även med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Cecilia Österman, Sjöfartshögskolan Kalmar, Linnéuniversitetet.

”Vi måste lyfta upp det som faktiskt fungerar”

Fokus kommer även ligga på faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö. Både fysiskt och psykiskt.

– Vi måste lyfta upp det som faktiskt fungerar. Och visa på hur man kan arbeta med att förstärka dessa faktorer.

Deltagarna i workshopen kommer även att delas in i mindre grupper för att diskutera utifrån ett antal frågeställningar. Detta för att uppmuntra och ge underlag till faktiska åtgärder som går att införa i verksamheten ombord mer eller mindre direkt.

– Vi kommer dels att prata om metoder hur man kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön och dels vilka åtgärder man kan göra, säger Cecilia Österman.

Medverkande från Sjöfartshögskolan i Kalmar är Cecilia Österman, Carl Hult och Gesa Praetorius.


  • Workshopen i Stockholm är 17 april, 10.00-15.00, lunch ingår. Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B. Kaffe- och smörgås serveras från 9.30. Workshopen är fri från kostnad.
  • Föranmälan senast 10 april via e-post: cecilia.osterman@lnu.se

 

  • Workshopen i Göteborg är 24 april, 10.00-15.00, lunch ingår. Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21. Kaffe- och smörgås serveras från 9.30. Workshopen är fri från kostnad.
  • Föranmälan senast 10 april via e-post: cecilia.osterman@lnu.se