Ekonomin återhämtar sig – men problem finns kvar

Container- och fraktproblem kan påverka den globala ekonomin under lång tid, menar Business Sweden. Foto: Unsplash

Världsekonomin är på god väg att återhämta sig när restriktioner lättas. Men lokala nedstängningar och container- och fraktproblem förväntas påverka den globala ekonomin under lång tid, visar en färsk rapport.

Pandemin är inte över och utgör fortfarande en överhängande risk i prognosen för den globala ekonomin. Det visar rapporten Globala Ekonomiska Utsikter som nyligen presenterats av organisationen Business Sweden.

Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt och BNP är redan tillbaka på nivåer som före krisen i många länder, uppger Business Sweden. Nordamerika och Asien med undantag av de sydostasiatiska ekonomierna ligger långt fram i återhämtningscykeln.

Samtidigt sprider sig deltavarianten i delar av världen där vaccinationsgraden är låg, och det orsakar enligt rappporten en rad problem. Lokala nedstängningar inte minst i Asien dämpar tillväxten och spiller över på den globala ekonomin.

Annons

– En hög efterfrågan i kombination med att pandemin fortfarande orsakar lokala nedstängningar av fabriker och hamnar i Asien har lett till en global brist på insatsvaror och förseningar i leveranser, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i ett pressmeddelande.

– Det finns en risk att brist på insatsvaror och container- och fraktproblem kvarstår under en längre tid med ihållande högre producentpriser. I ett sådant läge kommer det sannolikt att spilla över även på konsumentpriserna, vilket kan få centralbankerna att strama åt penningpolitiken tidigare än väntat.

Sammantaget förväntas global BNP växa med 6 procent i år och 4,8 procent 2022 efter ett fall på 3,4 procent i fjol.

Det är framför allt i stora delar av Europa, Sydostasien och flera länder i Sydamerika som det dröjer till nästa år innan de återhämtat sina produktionstapp. Trots att BNP världen över väntas ha återgått till förkrisnivå 2022 kommer det enligt Business Sweden att ta lång tid, om ens någonsin, innan ekonomierna återhämtar den uteblivna tillväxten som gick förlorad under pandemin.

Sveriges ekonomi är tillbaka på nivåer som före krisen med svensk industri och export som draglok. Den starka globala återhämtningen gynnar exporten samtidigt som minskade restriktioner bidrar till en ökad privat konsumtion.

– Den tillfälliga inbromsningen i Asien till följd av ökad smittspridning medför störningar i den internationella handeln och riskerar att dämpa de goda utsikterna för svensk export, säger Lena Sellgren.

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Organisationen ägs gemensamt av staten och näringslivet.