Viking Grace sätter segel

Viking Grace får nu hjälp av vinden i Finlandstrafiken. Foto: Norsepower

Viking Line provar segel för att spara bränsle. I går gjorde Viking Grace sin premiärtur assisterad av vinden.

Viking Grace är det första passagerarfartyg i världen som har ett mekaniskt rotorsegel. Det cylindriska seglet är 24 meter högt och 4 meter i diameter.

– Vi vill vara föregångare när det gäller att utnyttja lösningar som minskar miljöbelastningen. Det finländska företaget Norsepower har utifrån det mekaniska rotorseglet utvecklat en världsledande innovation, som kan minska bränsleförbrukningen och vi tycker det är jättefint att vi kan ta i bruk denna innovation på M/S Viking Grace, säger Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Rotorseglets funktion bygger på den så kallade Magnuseffekten. När seglet roterar drar dess yta till sig luft med mindre tryck på ena sidan än på den motsatta. Denna tryckskillnad ger upphov till en dragkraft som får fartyget att röra sig. Seglet fungerar automatiskt och systemet stannar av, om vindriktningen eller vindhastigheten blir ofördelaktig för fartyget.

Annons
Viking Grace befälhavare Magnus Törnroos och Norsepowers vd Tuomas Riski framför det 24 meter höga rotorseglet. Foto: Norsepower

Enligt Viking Line kan användningen av rotorsegel på Viking Grace minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 900 ton per år, beroende på vindförhållanden.

Tidigare uppgifter från Norsepower gör gällande att bränslebesparingen kan bli upp till 20 procent vid optimala förhållanden – en provinstallation av rotorsegel på rorofartyget Estraden kunde redovisa en besparing på drygt sex procent vid en fristående utvärdering.