Viking Line omorganiserar landanställda

Rosella är ett av Viking Lines totalt sju fartyg. Foto: Viking Line

Idag inleder Viking Line fackliga förhandlingar för att omorganisera och effektivisera tjänsterna bland koncernens landanställda. De anställda ombord på rederiets sju fartyg berörs inte.

Idag inleder rederiets svenska organisation MBL-förhandlingar som berör 110 landanställda i Stockholm och Kapellskär. Samtidigt har motsvarande process inletts i den finska organisationen. Totalt berör omförhandlingarna cirka 570 anställda inom koncernen, uppger Viking Line i ett pressmeddelande.

För att minimera de negativa följderna av coronavirusläget omorganiserar Viking Line inom bland annat marknadsföring, försäljning, IT och terminaler. De anställda ombord på rederiets sju fartyg omfattas inte. Omorganisationen förväntas enligt bolaget leda till nedskärning, centralisering och effektivisering av vissa funktioner, samt till ändringar inom vissa befattningar för att bättre motsvara bolagets nuvarande form och framtida behov. De planerade åtgärderna uppskattas kunna leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägning av maximalt 200 anställda.

– Den pågående pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som införts. Av restriktionerna återstår fortsättningsvis den väsentligaste för Viking Lines del: nämligen restriktionerna avseende resandet mellan Sverige och Finland, säger Jan Hanses, vd för Viking Line, i ett pressmeddelande.

Annons

I dagsläget är det svårt att uppskatta hur långvarig coronaviruspandemin blir och därmed effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde.

– I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar, säger Jan Hanses.

Förhandlingar om omorganisation kommer att hållas i Sverige, Finland, Åland och Estland.