Vikingarna skiftar flagg

Tor Viking II i Finska viken. Foto Stefan F Lindberg

Viking Supply Ships flaggar ut sina två svenska ankarhanterare Tor Viking II och Balder Viking till Norge. Rederiet vill samla alla fartyg i samma bolag. 

De fyra andra ankarhanterarna har redan skiftat från dansk till norsk flagg. Att samla hela flottan under samma tak är främsta anledningen till att man flaggar om.

– Idag är det två olika bolag och två LAS-listor. Att samla flottan skapar flexibilitet och gör det lättare att flytta anställda mellan fartygen, säger Christer Lindgren, klubbordförande i VSS.

Beslutet är tråkigt, tycker han. Och tajmingen är dålig.

Annons

– Det är olyckligt att beslutet kommer när tonnageskatten precis införts. Det ger fel signaler. Men bolagets skäl att flagga ut har ju inget med tonnageskatt att göra.

Alla anställda, varav drygt 20 på Sekos avtalsområde, har erbjudits att följa med till den nya flaggen. Löner och anställningsförhållanden ska motsvara dem under svensk flagg. De anställda får också behålla sin anciennitet (anställningstid).

– Ancienniteten var en väldigt viktig fråga för oss i förhandlingarna med rederiet, säger Christer Lindgren. Det och alla som vill får behålla sina jobb.

Efter flaggskiftet hamnar besättningen på Tor Viking II och Balder Viking på samma LAS-lista som de fyra andra ankarhanterarna, vilket enligt Christer Lindgren är positivt. Ju fler fartyg desto stabilare situation för de anställda, särskilt i en volatil bransch som offshore.

– Jag hoppas att bolaget nu börjar tjäna pengar igen. Att det inte går bra är ett större hot för oss än flaggen.

Både Christer Lindgren och Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk, får inför flaggskiftet mycket frågor från berörda medlemmar. Framför allt om pensioner, försäkringar och trygghetssystem.

– Bor man i Sverige och är anställd i ett norskt bolag så blir det lite mer trixande, det kommer man inte ifrån, säger Mikael Lindmark och fortsätter:

– Vi kan inte hindra rederiet från att flagga ut, men vi har markerat att vi tycker det är en dålig idé.

Omflaggningen av Tor Viking II och Balder Viking sker i sommar. Fartygen registreras i det norska nationella registret (NOR) och det norska sjömansfacket får avtalsrätten för fartygen.

Men Christer Lindgren har inga planer på att byta fackförbund.

– Nej, jag lär bli kvar i Seko sjöfolk ändå, säger han.