Wallenius nominerad till hållbarhetspris

Wallenius Faust i Skandiahamnen i Göteborg. Foto: Klara Johansson

Branschföreningen Transportföretagen har utsett Wallenius Lines som en av tre kandidater till Hållbarhetspriset 2018.

Priset har som syfte att uppmuntra och uppmärksamma branschens arbete mot en hållbar och transportsmart framtid.

En fyra personer stark jury, bestående av bland annat Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, och representanter från näringsliv, myndigheter och medier har nominerat Wallenius Lines, Wibax Logistics AB och Widrikssons Åkeri AB till årets Hållbarhetspris från Transportföretagen.

– För att klara omställningen till hållbara transporter med minskad miljöpåverkan behövs inspiration, uppmuntran, innovation och entreprenörskap och det visar samtliga finalister mycket goda exempel på, säger Mattias Dahl.

Wallenius Lines nomineras för sitt tidiga och breda fokus på hållbarhetsfrågor.

Annons

”De arbetar med en helhetssyn i hållbarhetsfrågan som bottnar i ägarledet och arbetar målmedvetet för att minska sin miljöbelastning”, skriver juryn och lyfter exempelvis fram åtgärder för att minska bunkerförbrukning, användandet av alternativa bränslen och datorstödd ruttoptimering.

”Stora investeringar har också genomförts för att rena ballastvattnet innan det släpps ut i världshaven, en stor och viktig åtgärd” skriver juryn och tillägger att ”Wallenius är också känt för en bra personalpolitik med satsningar på kompetens och utbildning och med goda villkor och arbetsmiljö för de anställda.”

Vem som får Transportföretagens Hållbarhetspris avslöjas 14 november.

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen. SARF, Sjöfartens Arbetsgivarförbund, ingår i Transportföretagen.