Wallenius Traviata får svensk flagg

Befälhavare Jari Nokkosmäki tillsammans med Margareta Wallenius Kleberg och teknisk chef Magnus Hägglund. Foto: Wallenius Marine

Wallenius nybygge M/V Traviata flaggar svenskt. Traviata ingår i Wallenius nya Hero-klass och levererades i april. Omflaggningen från Malta skedde strax innan midsommar.

– Vi är givetvis väldigt glada att Traviata nu har svensk flagg. Att öka antalet oceangående fartyg under svensk flagg öppnar för ökade möjligheter för svensk sjöfart. Inte minst möjligheterna för anställningar och praktikplatser för svensk besättning och den positiva andan som vetskapen om världsledande hållbara fartyg under svensk flagg för med sig, säger Johan Mattsson, vd för Wallenius Marine.

Omflaggningen skedde i Bremerhaven 18 juni. Förutom besättningen medverkade bland annat Margareta Wallenius Kleberg som representant från ägarfamiljen.

Annons

M/V Traviata är det andra fartyget som levererats i Wallenius Wilhelmsens nya Hero-klass för LCTC-fartyg, Large Car and Truck Carrier. Fartyget kan lasta upp till 8000 bilar. Ett tredje fartyg beräknas levereras senare år och ett fjärde fartyg under 2020.

Inflaggningen av M/V Triviata är början på fler flaggbyten inom Wallenius. Tre äldre svenskflaggade Walleniusfartyg, Fidelio, Faust och Otello (byggda 2006 respektive 2007), kommer att lämna svensk flagg. Istället flaggar rederiet in Traviata och två kommande fartyg i Hero-klassen. Det är i skrivande stund oklart när omflaggningarna kommer att ske.

Traviata har svensk flagg sedan den 18 juni. Omflaggningen skedde i Bremerhaven. Foto: Wallenius Marine

Hero-klassen har utformats med sikte på att minska energiförbrukningen bland annat genom att förbättra förhållandet mellan last och ballast. Med 36,5 meter i bredd är fartygen i Hero-klassen mer stabila vilket reducerar behovet av ballastvatten, uppger Wallenius. Även skrovformen har optimerats för att minska motståndet.

Beräkningar utförda på systerfartyget Titus visar att Hero-klassen är omkring 15 procent energieffektivare än tidigare fartyg.

– Fartygsklassen sätter ett nytt riktmärke när det gäller energieffektivitet, vilket resulterar i avsevärt lägre utsläppsnivåer jämfört med liknande fartyg i den globala flottan, uppgav Michael Hynekamp, ​​COO Wallenius Wilhelmsen Ocean när Titus hade varit i trafik i 10 månader.

Traviata är det andra fartyget i Wallenius nya generation fartyg. Det kan lasta upp till 8000 bilar. Foto: Wallenius Wilhelmsen