Webbtjänst ger överblick

Vad gör du om något plötsligt går snett och du skadar dig på jobbet eller under ledigheten? Webbtjänsten Ersättningskollen ger dig överblick. Illustration: Lars "Mellis" Melander

Klarar du dig ekonomiskt om du blir sjuk eller skadar dig? Vilka papper ska skickas in och vart? Webbtjänsten Ersättningskollen ger dig några av svaren.

Vem som helst kan råka illa ut. Få lunginflammation, drabbas av depression eller skada sig på jobbet eller fritiden.

Syftet med webbtjänsten Ersättningskollen är att i förväg ge en överskådlig bild av vilka ersättningar du har rätt till om du skulle drabbas av sjukdom eller skada.

Genom att knappa in olika parametrar – lön, om arbetsplatsen har kollektivavtal, om du har någon privat försäkring – får du fram en beräkning på hur mycket pengar du kan få om du blir sjukskriven. Men observera, resultatet ska inte ses som ett löfte utan kan endast användas för att ge en hint. Den faktiska ersättningen vid ett försäkringsfall kan skilja sig från beräkningen som görs.

Annons

Här finns också en checklista över vad du själv behöver göra när något hänt (sjukanmäla dig till arbetsgivaren, skaffa läkarintyg, anmäla till Försäkringskassan och så vidare).

Ersättningskollen lanserades för ett par år sedan och är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring. Beräkningarna som görs baseras på uppgifter som Försäkringskassan och anslutna försäkringsbolag lämnat samt på användarens egna inmatningar och generella antaganden.

För sjömän gäller i vissa fall specialregler som webbtjänsten inte räknar med. Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal med Transportgruppen/SARF så finns det särskilda sjuklöneregler inskrivna i kollektivavtalet. Kontakta din lokala fackliga representant om du är osäker på vad som gäller för dig.

Läs mer på www.ersattningskollen.se