Webbutbildning i säkerhet för skärgårdstrafiken

Skärgårdsredarna har lanserat en webbutbildning i grundläggande säkerhet för inre fart.
Annons

Nu erbjuder Skärgårdsredarna en nätbaserad utbildning i grundläggande säkerhet. Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba i skärgårdstrafiken.

Med e-kursen blir det enklare än någonsin att få en första introduktion, skriver föreningen Skärgårdsredarna i ett pressmeddelande. Allt som behövs är en länk.

Utbildningen består av fyra delar: Grundläggande säkerhet, Brandskydd, Passagerarsäkerhet och Lastsäkerhet.

Varje del avslutas med ett test. När alla moment är avklarade finns det även ett sluttest som det går att skriva ut och visa upp för den utbildningsansvarige i rederiet.

Annons

Webbutbildningen har tagits fram i samråd med Fartygsoperativa enheten på Transportstyrelsen samt utbildningssamordnare. Eftersom det är en distansutbildning är det endast teori.

”Vi vill vara väldigt tydliga med att utbildningen måste kompletteras med praktiska övningar och förtrogenhetsutbildning ombord,” skriver Skärgårdsredarna.

Pelle Andersson, ombudsman Seko sjöfolk, har tittat igenom utbildningen.

– Den ger en bra grund om man aldrig har arbetat på ett fartyg. Går man igenom samtliga delar får man ett hum om säkerheten.

Han tycker att utbildningen även skulle ta upp arbetsmiljökrav ombord.

– Säkerhetslagstiftning och arbetsmiljö går hand i hand. Men utbildningen kan nog fungera bra tillsammans med praktiska säkerhetsövningar och en grundlig förtrogenhetsutbildning, som gärna även tar upp arbetsmiljörisker, säger han. Men generellt föredrar jag traditionell utbildning där det går att ha en dialog, webbutbildningar är ofta något som folk får sitta sitta hemma på fritiden och utföra.

Pelle Andersson, ombudsman på Seko sjöfolk, tycker att webbkursen funkar bra som en introduktion. “Men det behövs både praktiska övningar och kännedom om fartyget innan man kan börja arbeta ombord”, säger han. Foto: Linda Sundgren

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som ska arbeta på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart. För att kunna använda utbildningen arbetsmässigt behöver rederierna ha en godkänd och certifierad säkerhetsorganisation som får arrangera egna utbildningar.

Men Skärgårdsredarna vill gärna nå fler intresserade för att öka säkerhetsmedvetenheten i hela skärgårdsflottan. Den kan även tjäna som en introduktion till hur det är att arbeta i skärgårdstrafiken.

Utbildningen är gratis och kan användas fritt. Den är anpassad till datorer, smartphones och surfplattor. Utbildningen har finansierats av Trafikverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.


Grundläggande säkerhetsutbildning

Titta gärna själv. Eller dela länken till någon du tror skulle vara intresserad att jobba i skärgårdstrafiken: http://www.skargardsredarna.se/sakerhetsutbildning

Om du är säsongsanställd eller vikarie, läs även: Säsongsanställd i skärgårdstrafiken?