Wisby Tankers flaggar in

Igår, den 16 december, fick Wisby Pacific svensk flagg. Om några veckor flaggas ytterligare ett fartyg i Wisby Tankers flotta in till Sverige. Foto: Wisby Tankers

Wisby Tankers flaggar in två av sina 50 000-tonnare till Sverige. De blir de första tankfartygen som går i world-wide-trafik under svensk flagg på många år.

Igår, den 16 december, skiftade tankfartyget Wisby Pacific till svensk flagg. I mitten av januari följer Wisby Atlantic efter. Båda fartygen är byggda 2017 och har Bahamasflagg idag. 

Jonas Engström, vd för Wisby Tankers, är glad över inflaggningarna. 

– Det är jätteroligt. Vi är inte först när det gäller inflaggning men vi är först att flagga in tankfartyg av den här storleken, säger han till Sjömannen.

Annons

”Vi är inte först när det gäller inflaggning men vi är först att flagga in tankfartyg av den här storleken”

Fartygen går i timecharter för Stena Bulk och rör sig över hela världen. För tillfället ligger Wisby Atlantic i Karibien. Därifrån ska hon till Texas och lasta, för att sedan lossa i Australien. 

Flaggskiftet sker av flera orsaker.

– Vi har ett stort antal svenska anställda som hamnat i bekymmer med Skatteverket eftersom de arbetat på int-flagg [fartyg med utländsk flagg där Internationaliseringsavtal finns tecknat, 183-dagarsregeln, reds anm]. Nu har de blivit väldigt högt beskattade för en inkomst som är tänkt att vara en nettolön utan beskattning, och då kan de tyvärr inte jobba kvar hos oss under utländsk flagg. Vi var tvungna att hitta en lösning för att få behålla dem, säger Jonas Engström.

Ni flaggar in för att era anställda ska stanna kvar?  

– Det stämmer. Vi har personal med lång erfarenhet och att kunna behålla dem är helt avgörande för oss. Vi har två killar i manskapsbefattning som varit hos oss sedan vi startade för 20 år sedan och ett 40-tal svenskar i befälspositioner. 

”Att kunna behålla vår personal är helt avgörande för oss”

Kommer flaggbytet att innebära fler jobb? 

– Det har vi tänkt. Vi har tecknat svenska kollektivavtal med både Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att säkra de jobb som redan finns.

Rent generellt behöver möjligheterna förbättras för svenska sjömän när det gäller såväl jobb som utbildningsplatser, menar Jonas Engström.

– Finns det inga arbetstillfällen så finns det heller ingen anledning att utbilda sig inom sjöfart. Det drabbar både fartyg och landorganisationer plus att sjöfartskompetensen på sikt försvinner från Sverige, säger han. 

Wisby Atlantic och Wisby Pacific kommer inte att gå in i det svenska tonnageskattesystemet. Som systemet är utformat idag menar Jonas Engström att rederiet inte har möjlighet att gå med. 

– Vår bransch är väldigt konkurrensutsatt och vi måste vara beredda på att göra förändringar i villkor och tonnage utifrån rådande marknadsutsikter. Vi kan inte binda upp oss på tio år. Den uppfattningen delar jag nog med andra tankredare, säger han. 

”Vi kan inte binda upp oss på tio år”

Jonas Engström är också kritisk till dagens stämpelskatt, en registeravgift som Transportstyrelsen tar ut när fartyg flaggar in till Sverige.

– Det blir en häftig summa för fartyg i den här storleken. Vi tvekade in i det längsta men bestämde oss för att ta kostnaden den här gången. Jag vet att det arbetas intensivt i branschen för att få till förändringar och göra svensk flagg mer konkurrenskraftig. Vår stämpelskatt är oerhört mycket högre än andra länders avgift, säger han.

Kommer övriga nio fartyg i Wisby Tankers flotta också få svensk flagg? 

– De blir kvar under annan flagg tills vidare. Det finns inga omedelbara planer på att ta in dem till Sverige. Nu tar vi in dessa två och ser hur det går. Vi hoppas att Sverige som sjöfartsnation ska stärkas och att inflaggningar som vår ska ge råg i ryggen hos de politiker som stöttar sjöfarten. Det behövs mer politiskt fokus på sjöfart än vad som finns idag. Jag hoppas att det ska ge avtryck att vi från redarhåll tar hem fartyg och visar att vi vill bedriva sjöfart under svensk flagg, säger han.

Peter Skoglund, ombudsman i Seko sjöfolk, ser mycket positivt på att Wisby Tankers flaggar in. 

– Det är väldigt roligt att vi får tillbaka den här typen av sjöfart under svensk flagg. Det har vi inte haft på många år. Mycket positivt att redare vågar ta såhär stora steg in i Sverige, säger han.

Politiskt borde det dock hända mer, menar Peter Skoglund.

– Det är tråkigt att politikerna inte håller samma steg som redarna gör. Redarna gör massor av bra grejer men politiken hänger tyvärr inte med. Där är jag mycket besviken, säger han.  

I samband med förhandlingen om inflaggning mellan Seko sjöfolk och Wisby Tankers tecknades nya IBF-avtal för rederiets övriga nio fartyg med utländsk flagg.

”Redarna gör massor av bra grejer men politiken hänger tyvärr inte med”