Yale undersöker sjömäns psykiska hälsa

Yale University ska undersöka sjömäns psykiska häls och välbefinnande. Foto: Freeimages

Ny internationell undersökning om sjömäns psykiska hälsa. Yale University lanserar nu en grundligare undersökning om stress, depression och oro till sjöss.

Studien sker på uppdrag av ITF och är finansierad av ITF Seafarers’ Trust.

Insamlingen av uppgifter sker genom ett enkätformulär som är utprovat med hjälp av svaren från 100 tillfrågade sjömän i Newark, USA. Efter justeringar i frågebatteriet siktar Yale Univeristy på att få svar från över 2000 sjömän.

Annons

Målet är öka kunskapen om sjömäns psykiska hälsa och öka kunskapen om de riskfaktorer som kan påverka sjömäns välbefinnande som exempelvis ökad stress, risk för depression och oro.

ITF:s förhoppning är också att studien ska mynna ut i lämpliga rekommendationer för att förbättra arbetsmiljön ombord samt minska det sociala stigmat kring psykisk ohälsa.

Enkäten är på engelska och tar runt tio minuter att besvara.

För att delta, gå till: https://yalesurvey.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Toq6AIDQMlvhvn


Läs även: Depression drabbar var fjärde sjöman