Om Sjömannen

Sjömannen är Seko sjöfolks medlemstidning. Den finns som tryckt tidning och på webben. Den tryckta tidningen utkommer med sex nummer per år och distribueras till Seko sjöfolks medlemmar samt till fackklubbar och fartyg. Sjömannen har sitt ursprung i Svenska Sjömansunionens och Svenska Eldareunionens tidningar som båda började ges ut 1914.

Seko sjöfolk är en del av fackförbundet Seko och har cirka 5 000 medlemmar som arbetar i manskapsbefattning ombord på fartyg i storsjöfart, färjetrafik, skärgårdstrafik och offshore.

Sjömannen distribueras till Seko sjöfolks medlemmar samt till fackklubbar och fartyg. Att som ickemedlem prenumerera på tidningen kostar 275 kronor per år inom Sverige.

Redaktion

Redaktör och ansvarig utgivare
Ylva Bowes
ylva@sjomannen.se
Tel: 031 42 95 21

Annonser
Det finns möjlighet att annonsera i såväl den tryckta tidningen som på vår webbplats. Kontakta tidningens redaktör för annonsformat, priser och utgivningsplan.

Prenumeration
Att som icke-medlem prenumerera på tidningen kostar 275 kronor per år inom Sverige. För prenumeranter utanför Sverige men inom Norden är prenumerationsavgiften 375 kr/år. Kontakta Petra Fornander, petra.fornander@seko.se för att teckna en prenumeration.

Adress
Sjömannen
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg