Annons
Start Om Sjömannen

Om Sjömannen

Seko sjöfolks medlemstidning Sjömannen har sitt ursprung i Svenska Sjömansunionens tidning Sjömannen och Svenska Eldareunionens tidning Eldaren som båda började ges ut 1914.

Seko sjöfolk har idag cirka 6 500 medlemmar – matroser, motormän, kockar och intendenturpersonal på fartyg i storsjöfart, färjetrafik, skärgårdstrafik och offshore.

Prenumeration

Sjömannen distribueras till Seko sjöfolks medlemmar samt till fackklubbar och fartyg. Att som ickemedlem prenumerera på tidningen kostar 200 kronor per år inom Sverige.

Kontakta redaktionen

Redaktör Klara Johansson
klara.johansson@seko.se
Tel: 031 42 95 21

Ansvarig utgivare Jonas Forslind
jonas.forslind@seko.se
Tel: 031 42 95 34

Annonser
jonas.forslind@seko.se
Tel: 031 42 95 34

Sjömannen
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#5 2021

Ombudsmännen svarar

Missa inte