De hjälper uppsagda sjömän

Linda Lövgren (till vänster) är leveranschef på Trygghetsfonden TSL. Stefan Lagholm och Samra Mesinovic är coacher på ABF Jobb, ett av företagen som TSL samarbetar med. Foto: Klara Johansson

Omställningsförsäkringen Trygghetsfonden TSL erbjuder stöd åt den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Under pandemin har coacherna träffat många sjömän – bland annat över 300 tidigare anställda i Stena Line. 

Många branscher har drabbats hårt under pandemin. Men nu börjar företagen återanställda och arbetsmarknaden ser bra ut, menar Linda Lövgren på Trygghetsfonden TSL i Västra Götaland och Halland när vi ses i slutet av juni.

– Flera företag i Göteborg har svårt att hitta personal nu när allt öppnar upp igen och de vill återanställa. Framför allt kockar är jättesvårt att få tag i, säger hon. 

Hotell- och restaurangbranschen har det tufft. Pandemin har dränerat en hel bransch på kompetens, menar Linda Lövgren.

Annons

– Många som blev uppsagda har fått jobb i andra branscher. En del har fått bättre arbetstider och vill inte tillbaka till sitt gamla jobb, säger hon.

”Många som blev uppsagda har fått jobb i andra branscher”

Den som blir uppsagd kan via omställningsförsäkringen få stöd och hjälp till nytt jobb. Trygghetsfonden TSL är en stiftelse som ägs av LO och Svenskt Näringsliv och finns i hela Sverige. Verksamheten är uppbyggd länsvis och i samarbete med lokala coachföretag. Alla som tackar ja till hjälp från Trygghetsfonden får en lokal coach. I Västra Götalands län kommer dessa coacher bland annat från ABF Jobb, som fick uppdraget i Stena Line. 

Stefan Lagholm och Samra Mesinovic är coacher på ABF Jobb och har träffat många uppsagda sjömän det senaste året. När Stena Line förra våren sade upp 501 anställda på Seko sjöfolks avtalsområde valde 75 procent – drygt 300 personer – av de som hade rätt till stöd att tacka ja. Av de som tackade nej uppgav drygt 40 procent att de redan fått nytt jobb och några skulle börja studera på heltid.

Idag (statistik från juni 2021) är merparten av de Stena-anställda som tog emot omställningsstöd avslutade hos Trygghetsfonden. Enligt organisationen har nio av tio antingen fått nytt jobb (eller återanställts) eller går en utbildning. Jobben är tillsvidare-, visstids- och behovsanställningar. 

– Det är bra siffror, säger Linda Lövgren. Sjömän är generellt ingen problemgrupp. Och arbetsmarknaden ser som sagt bra ut.

”Sjömän är generellt ingen problemgrupp”

Trygghetsfondens stöd anpassas till den enskilde individen. Någon kan behöva hjälp att tänka om efter ett långt arbetsliv i samma bransch. Coachen kan då stötta i frågor som ”vad kan jag, vad vill jag göra, behöver jag någon utbildning för att nå dit”. Någon annan behöver praktisk hjälp med att skriva cv eller hantera kontakten med myndigheter. 

– En del behöver 2–3 möten och andra kommer till oss 15–20 gånger. Det är väldigt olika. Man har ju sin coach mellan mötena också. Många ringer oss när de är nervösa inför en anställningsintervju, säger Stefan Lagholm.

Man kan också söka och få en utbildning på omställningsförsäkringens bekostnad. Drygt hälften av de uppsagda från Stena Line har gjort detta. Flera har gått truckförarutbildning. Det finns också exempel som fastighetsvärd, ekonomiassistent, eventkoordinator, solcellsmontör och nagelterapeut. 

– Många frågar om vi har någon kurskatalog. Det har vi inte. Man får själv tillsammans med sin coach hitta en passande utbildning, förklarar Linda Lövgren. 

För att bli beviljad ska utbildningen på ett logiskt sätt kunna leda till jobb. Det måste finnas ett motiv för att gå den. 

Ett exempel är B-körkort, en utbildning som ganska ofta beviljas av TSL. 

– Då handlar det om att personen söker jobb där B-körkort behövs, säger Linda Lövgren.

Stefan Lagholm påpekar att det ofta finns flera vägar till ett yrke. Det gäller att hitta rätt väg och då kan en coach vara ett bra bollplank.  

– Ibland frågar någon om vi kan bekosta ett busskörkort. Men det kan vara bättre att söka jobb hos ett bussbolag och få utbildningen betald som anställd, säger han.

Många sjömän som coacherna mött under pandemin – särskilt de som blev arbetslösa tidigt – har hittat nya jobb inom lager och logistik, handel och livsmedel. 

Flera har blivit tågvärdar. 

– Det är faktiskt inte konstigt om man tänker efter, jobben är ganska lika. Båda är serviceyrken och du är borta hemifrån under en period, säger Stefan Lagholm.

”Båda är serviceyrken och du är borta hemifrån under en period”

Annars upplever han att sjömän ofta vill stanna i sin bransch.

– Att vara sjöman är en livsstil som många gillar, det är tydligt hos många vi träffar. Byter du bransch så byter du också livsstil, säger han. 

Bland de tidigare Stena Line-anställda finns över 60 personer som gått en Basic Safety-utbildning via omställningsförsäkringen. Flera av dem har idag nytt jobb i andra rederier, bland annat i norska Hurtigruten.

Basic Safety-utbildningen dök upp som alternativ i dialog med facket, berättar Daniel Holmgren som är sektionsordförande för Seko i Stena Line.

– Stena Line har haft en begränsad Basic Safety-utbildning som bara gäller hos oss. Med en vanlig Basic Safety ökar förstås möjligheten att få jobb i ett annat rederi. Vi tipsade TSL om detta, och det har fallit väl ut och underlättat för våra medlemmar. Dessutom blev det ju positivt för bolaget eftersom TSL bekostat utbildningen även för dem som nu blir återanställda, säger Daniel Holmgren.


TRYGGHETSFONDEN TSL

En omställningsförsäkring som består av två delar: hjälp till jobb och avgångs-bidrag. Cirka två miljoner anställda och 70 000 företag omfattas av TSL.

Hjälp till jobb

TSL erbjuder kostnadsfritt stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och behöver hjälp till nytt jobb. Stödet anpassas till den uppsagdes behov och kan vara coachsamtal, praktisk hjälp i arbetssökandet och stöd i kontakt med myndigheter. Det finns även möjlighet att få utbildning via TSL. 

Avgångsbidrag

Den som fyllt 40 år och har arbetat i minst fem år kan få avgångsbidrag (AGB). Avgångsbidraget hanteras av AFA Försäkring.