Donsös fartygsimulator ger övning med verklighetskänsla

simulator
Framme vid det brinnande fartyget i DMTC:s fartygssimulator. Foto: Malin Vive

Att läsa sig till kunskap i skolboken är en sak. Att själv stå vid spakarna och uppleva situationen är en helt annan sak. En ny toppmodern fartygssimulator på Donsö i Göteborgs södra skärgård gör att fartygspersonal kan träna realistiskt ”skarpt läge” i alla situationer, väder och vindar.

På Donsö Maritime Training Center,DMTC, i Göteborgs södra skärgård är man just i färd med att ta sin nya fartygssimulator i drift. Det är en av landets mest avancerade simulatorer där även VR-skärmar kan kopplas in, och tanken är att erbjuda ombordanställda på alla typer av fartyg en möjlighet att träna på svåra situationer och testa sina arbetsrutiner ombord. De första kurserna kommer hållas i mitten av oktober.

Tankarna på att starta en avancerad kursmiljö för fartygspersonal började när rederiet Furetank nyligen flyttade sin kontorsverksamhet från Donsö till Hinsholmen på fastlandssidan och man funderade på vad de tomma Donsölokalerna skulle kunna användas till.

– Sjöfarten har ju ett väldigt stort behov av personal. Vi tänkte att med en riktigt bra simulatorutbildning skulle vi både kunna locka fler till branschen och öka kompetensnivån generellt – vilket förhoppningsvis spiller över på vårt eget rederi, samtidigt som vi bidrar med bättre sjösäkerhet, säger Furetanks personalchef Jonas Gunnarsson, som är en av de drivande bakom simulatorprojektet.

Annons

Idén slog rot och man beslutade att köra projektet ihop med Wärtsilä som ansvarar för tekniken. Utöver lokalerna står Furetank för investeringar medan DMTC står för kursverksamheten.

Verkligheten flyttar in i VR-rummet

När tidningen Sjömannen är på besök håller systemen på att testköras. Det lyser och blinkar från skärmarna i de olika rummen där kurserna ska hållas och en handfull Wärtsilä-tekniker är strängt sysselsatta. Vi lotsas igenom ett kontrollrum fullt med TV-skärmar vidare genom en stor datorsal med plats för ett tiotal kurselever och kommer sedan in till navet; ”Full-Mission” är bryggsimulatorn, där väggarna är klädda med skärmar från golv till tak. I mitten står ett fysiskt navigationsbord med styrspakar och instrumentpanel och framför ögonen spelas det upp ett fantastiskt scenario på skärmarna:

Joakim Vonasek är kursansvarig på DMTC. Här står han i ”Full Mission”, som fartygssimulatorn kallas. Foto: Malin Vive

Det blåser 17 meter per sekund och småregnar. Utanför styrhyttens fönster sköljer vågorna över däck, vi har Buskär strax om babord och Vinga på styrbordssidan lite för om tvärs. Jag får veta att vi befinner oss på kommandobryggan i ett av Sjöräddningens fartyg och är på väg ut till ett brinnande tankfartyg som ligger söder om Vinga. Det är bråttom, fartyget har redan stark slagsida.

Bredvid mig står Joakim Vonasek och levererar fortlöpande information om situationen. Han har varit kapten i många år men är nu utbildningsansvarig och delägare på DMTC.

– Det ligger folk både vattnet och i livflottarna och vi måste försöka göra så mycket som möjligt innan mörkret kommer, säger han.

OK. Jag drar på i gasreglaget.

Man kan hisna för mindre. Förstäven rider upp på vågorna i den höga sjön och simulatorn bygger upp en så realistisk bild utanför styrhytten att det känns som att hela rummet gungar. Sikten är dålig men genom regnet skymtar nu det rykande fartyget i sydväst, en bit från Trubaduren. Jag är helt fokuserad och försöker parera vågorna.

Joakim Vonasek vänder sig plötsligt om och ropar ut till kontrollrummet.

– Jonas, sänk gärna vindhastigheten lite, vi kommer aldrig fram annars i den här sjön!

Från kontrollrummet kan väderförhållandena snabbt justeras. Foto: Malin Vive

Som genom ett trollslag lägger sig vinden, det slutar regna och en kvardröjande mjuk dyning förvandlas till smör under kölen när jag drar på gasen igen. En förvandling man bara kan drömma om i den bistra verkligheten.

– Kom ihåg att det viktigaste i sådana här situationer inte är enskilda insatser, utan nu gäller det att ha en samspelt besättning, säger Joakim Vonasek för att förbereda mig inför räddningsinsatsen.

Förbättrar samarbetet på hela fartyget

Sjösäkerhet, poängterar Vonasek, handlar ju inte bara om hur skicklig en person är vid spakarna eller navigationsbordet. Några av de viktigare sakerna man tränar på Donsö är det som kallas BRM (Bridge Resource Management) och ERM (Engine Room Resource Management), som handlar om att stärka hela besättningens samarbete genom bättre ledarskap och öppnare kommunikation. I de bästa arbetsmiljöerna bör det också finnas utrymme för ett positivt ifrågasättande.

I simulatorn skapas därför alla möjliga slags realistiska situationer och riskmoment som kan uppstå ombord på fartyg, och samspelet tränas på olika sätt i flera olika kurser.

– I steg två eller steg tre kan vi bygga upp lite luriga situationer, till exempel att starta en brand ombord eller en lots som bordar och inte vill samarbete på ett bra sätt med bryggteamet.  Då krävs att någon i besättningen reagerar och att kaptenen och teamet hanterar det på ett bra sätt, säger Joakim Vonasek.

Joakim Vonasek med teknikern Jonas Nilsson och Furetanks personalchef Jonas Gunnarsson i simulatorrummet. Foto: Malin Vive

Simulatorn ger övningstillfällen för personal på alla slags fartyg, allt från lotsbåtar och kryssningsfartyg till tankfartyg och bogserbåtar finns programmerat. Man kan navigera i ett femtiotal farleder och gå in i olika hamnar som Rotterdam eller Oslofjorden eller på istäckt hav.

Kursdeltagarna tränar i sina ordinarie yrkespositioner, tex styrman, kapten eller maskinbefäl, och får agera spontant på de situationer som uppstår, som i ett rollspel. Man kan också träna på specifika situationer, som eco-driving, dockning, lasthantering, säkerhetsprocedurer och nya fartygsteknik som landströmsanslutning eller LNG-bunkring.

Efteråt diskuteras alla moment, där man tar upp vad som gjordes och varför, och om saker kunde gjorts på annat sätt.

Det handlar inte om rätt eller fel här, utan om kommunikation, respekt och att kunna ifrågasätta varandra på ett positivt sätt, poängterar Joakim Vonasek:

– Ju mer man tränar desto bättre blir sjösäkerheten och med ett bra ledarskap fungerar hela fartyget bättre. Det påverkar hela rederiet och gör det till en säkrare och bättre arbetsplats för alla ombordanställda.