Dyslektiker kan få hjälp

Bengt Westling var tidigare kontaktombud på Luleå Hamns bogserbåtar. Foto: Jörgen Tiger

Projektet ”Orden på jobbet” vill förbättra arbetsplatser för anställda med läs- och skrivsvårigheter. Samhällets utveckling med snabb digitalisering ställer krav. Men det finns också stora möjligheter.

Nu väljer Seko sjöfolk att ställa sig bakom projektet tillsammans med bland annat IF Metall, Kommunal, Transport och LO i Norrbotten.

Bengt Westling, ordförande i Dyslexi-förbundet i Norrbotten och tidigare kontaktombud på Luleå Hamns bogserbåtar, är engagerad i projektet ”Orden på jobbet” som finansieras av Arvsfonden.

– Det här är jättebra. Än så länge har projektet mest varit inriktat på kartläggning av problemen och hjälpmedel som kan användas för att övervinna dem. Nu gäller det att få ned lösningarna till killarna och tjejerna på golvet, säger Bengt Westling.

Kartläggningen visar att det nästan inte finns några arbetsplatser där anställda inte behöver läsa, skriva eller räkna. -Situationerna ser olika ut, det kan vara allt från enstaka instruktioner till stora sjok med dokumentation. 

Annons

Det förekommer i stort sett inget systematiskt och förebyggande arbete utan anställda med läs- och skrivsvårigheter använder sin egen tid och egna hjälp-medel för att lösa uppgifterna.

– Många får i dag arbetsuppgifter via SMS eller mejl, och det kan funka jätte-dåligt. Det här är till sist en arbetsmiljö-fråga, men eftersom det talas tyst om det blir inga riktiga insatser för att lösa problemen utan folk tar med sig arbetet hem, får hjälp av kollegor eller anhöriga hemma.

Den snabba digitaliseringen av arbetsplatser gör kraven på snabb kommunikation i skrift och siffror än mer utbredd. Men tekniken ger också stora möjligheter till stöd, menar Bengt Westling.

– Nu finns det nycklar för att göra att personer med läs- och skrivsvårigheter ska kunna lyckas fullt ut i arbetet. Det kan vara allt från rättstavningsprogram till talsyntes.

Bättre och mer strukturerade insatser för att hjälpa innebär en win win-situation, menar han. Dels får individer hjälp att till utnyttja sin fulla potential, dels blir arbetet roligare och effektivare. 

Men det återstår också att riva kvardröjande tabun om dyslexi och dyskalkyli (svårighet att läsa siffror). Antalet människor som kämpar på i det tysta är stort.

– Jag har själv dyslexi och ADHD, jag har kämpat med stavning under mitt arbetsliv så jag vet hur det är. Men efter att man berättat om sina egna upplevelser så öppnar sig folk. När jag är ute på arbetsplatser brukar jag fråga hur många som känner någon med läs- och skrivsvårigheter och 95 procent i publiken räcker upp handen. Och när jag frågar hur många av dem som själva har svårigheter brukar det vara runt en tiondel som räcker upp handen.

Nu går projektet in i nästa fas. Antalet arbetsplatsbesök ska bli fler – både för att belysa problemet men också för att ge råd och tips för bättre möjligheter och lösningar i arbetslivet. Både till arbets-tagare, arbetsgivare och fackföreningar.

– Hjälpmedlen är inte speciellt krångliga att använda eller dyra att köpa in. Men de gör en otrolig skillnad för den enskilda individen. Och även för företagen. Att Seko sjöfolk ställer sig bakom projektet är viktigt för framtida finansiering av projektet. Det betyder att vi kan komma ut till fler arbetsplatser, klubbar och båtar, säger Bengt Westling. 


Läs mer:  www.ordenpajobbet.se finns information om ”Orden på jobbet” och kontaktuppgifter till projektets ambassadörer. Det finns även tips på anpassningar som kan göras på arbetsplatsen.