Facket: Inte vad vi kom överens om

Daniel Holmgren och Ulf Norström, vice sektions­ordförande i Stena Line. Foto: Dick Gillberg

Stena Lines fackliga sektion anser inte att verkligheten stämmer med vad som sagts vid förhandlingar. 

– Nöjesresandet har inte upphört, säger Peter Skoglund, ansvarig ombudsman i Seko sjöfolk.

I april meddelade Stena Line vid arbetsbristförhandling med Seko att man skulle fokusera på transporter och att det starkt påverkade personalbehovet inom ombordservice, OSS. Några dagar senare kom beskedet att 501 personer på Seko sjöfolks avtalsområde skulle sägas upp. 

Sedan dess har nästan 70 återanställts och ytterligare knappt 40 fått sin uppsägningstid förlängd året ut. 

Läs också: Högt tempo efter nedskärningar

Annons

I juni hölls förhandling om att omreglera personal inom intendenturen. Bolaget ville ta bort special-befattningar som till exempel servitör och bartender och anställa alla (utom kockar och förstekockar) som cateringvärdar. Omregleringen trädde i kraft den 1 september. 

Peter Skoglund är ansvarig ombudsman i förhandlingarna med Stena Line. Han hänvisar till protokollet från april.

– Där står klart och tydligt att bolaget efter coronakrisen avser att ha starkt fokus på transporter och att nöjesresandet mer eller mindre fullständigt kommer att upphöra, säger han. 

Dagens personalstyrka utgår från det som sades vid denna förhandling. Men när passagerarna började återvända frångick rederiet vad som överenskommits, menar Peter Skoglund.

– Som ansvarig ombudsman anser jag att det som står i protokollet inte stämmer med verkligheten. Bolagets agerande speglar inte förhandlingsresultatet för fem öre, säger han. 

“Bolagets agerande speglar inte förhandlingsresultatet”

Det betyder att fartygen nu enligt facket har för lite personal ombord.  

– Jag uppfattar att bolaget kör på samma sätt som före pandemin. De kör skiten ur våra medlemmar. De säljer resor till höger och vänster och gör fortfarande reklam för nöjesresande, säger Peter Skoglund. 

Den lokala sektionen är också kritisk. 

– De har dragit ner på öppettider men har fortfarande flera försäljningsställen öppna. När arbetsbristförhandlingarna hölls sa de att det skulle erbjudas ett lägre serviceutbud med väldigt få försäljningsställen ombord, säger vice ordförande Daniel Holmgren.

– Då talades om enbart transportburna passagerare och inget skapat resande. Men nu gör bolaget reklam för att kryssa till Danmark, Tyskland och Polen. Det är vi naturligtvis positiva till, vill jag understryka. Vi vill självklart att så många som möjligt ska resa med Stena Line. Men då måste bolaget anställa mer personal, säger vice ordförande Ulf Norström. 

“Vi vill självklart att så många som möjligt ska resa med oss”

Sektionen bekräftar att arbetsbördan ökat.

– Personalen som är kvar ombord ska vara överallt. De ska vara där det brinner för stunden. Vi har också fått veta att hytterna numera ska städas på kortare tid, säger Daniel Holmgren. 

De ser risker med nuvarande bemanning och är oroliga att den ökade arbetsbördan ska knäcka personalen, särskilt med tanke på att åldersstrukturen höjts ombord.

Vid omregleringen till cateringvärdar gick personal som haft specialbefattningar ner i lön. Vissa har bytt lönegrupp och ingen får längre insättning (provision) för det de säljer. De ska inte längre utföra arbetsuppgifter som kräver till exempel en servitörs eller bartenders kunskap. Men sektionen vet exempel där detta inte följs.  

– Om företaget säger att de inte längre har behov av specialbefattningar så kan vi inte säga något om det. Men om det visar sig att anställda fortfarande gör samma arbetsuppgifter som tidigare, fast med lägre betalt, då är det lönedumpning. Då anser vi att de ska återanställas i sin tidigare befattning. Vi bevakar och kommer vid behov att förhandla om detta, säger Ulf Norström. 

Läs också: Högt tempo efter nedskärningar

Läs också: Fel tajming att kommentera