Facket tror på besättning ombord

Mikael Lindmark (till höger) och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Foto: Dick Gillberg

Seko sjöfolk välkomnar rederier som investerar i ny teknik men tror inte på autonoma fartyg i stor skala inom de närmaste decennierna. 

Ombudsman Mikael Lindmark berömmer rederier som vågar satsa på ny teknik och prova nya lösningar.

– Det är fantastiskt roligt med rederier som tar 30 år gamla fartyg och sätter dem under eldrift eller gör försöksprojekt med vindkraft. De utvecklar äldre fartyg och gör det bästa av situ-ationen som är nu, och det tycker vi är häftigt, säger han. 

Synonymt för dessa projekt är dock att det fortfarande finns besättning ombord.

Annons

– Vi är ganska övertygade om att besättningarna kanske kommer att slimmas lite till, men inte i jättestor utsträckning. Fartyg har lång livslängd så det är inte omöjligt att det ser ut ungefär såhär även om 30–50 år. 

Helt autonoma fartyg i stor skala tror facket inte på. 

– Fackföreningsrörelsen globalt, där vi ingår, kommer inte att motarbeta detta. Men vi tror inte på det storskaligt under vår livstid, säger Mikael Lindmark.

“Vi tror inte på det storskaligt under vår livstid”

Orsakerna är två. Dels är besättningskostnaden fortfarande en liten del av den totala kostnaden för att driva fartyg. Och dels tar det oerhört lång tid att förändra regelverken.

– Vi tror inte att vi får se 20 stycken Yara Birkeland inom de närmaste åren. Mindre projekt kommer däremot att finnas och driva teknikutvecklingen framåt.

Framtidens sjöman kommer enligt facket att ha generellt högre kompetens. Framför allt inom säkerhet och miljö.

– Vi tror på en mer flexibel kompetens i framtiden. Idag pinkas revir mellan maskin och däck men det kommer att försvinna.

“Vi tror på en mer flexibel kompetens i framtiden”

Han tror också att sjöfarten i större utsträckning kommer att ta in erfarenheter från andra branscher. 

– Idag är vi i vår egen lilla bubbla. I framtiden kanske du jobbar några år som sjöman för att sedan gå vidare till tåg eller kärnkraftverk – eller börjar jobba inom sjöfart efter några år på annat håll. Vi måste också bli bättre på att förhålla oss till den tekniska utvecklingen. Vi är en konservativ bransch idag, säger han.

Läs även: Smarta fartyg förändrar yrket

Läs även: “Hela branschen behöver ställa om”