“Hela branschen behöver ställa om”

Är digitalisering och teknisk utveckling slutet på sjömansyrket som vi ser det idag? Både ja och nej, menar forskarna Scott MacKinnon och Monica Lundh. ”Några jobb kommer att försvinna. Samtidigt kommer nya jobb som kräver mer specialiserad kunskap att skapas.” Foto: Klara Johansson

Sjöfarten står inför stora förändringar. Digitaliseringen skapar nya handels-mönster, regelverken behöver anpassas till ny teknik och utbildningarna måste uppdateras.

– Sjöfartsindustrin har alltid varit konservativ. För att möta den nya tekniken behöver vi återuppfinna branschen, lära om. Vi har alltid varit reaktiva. Nu måste vi bli proaktiva, säger Scott MacKinnon, professor inom Maritime Human Factors på Chalmers.

I nästa andetag säger han att digitaliseringen är omöjlig att jaga ikapp. Utvecklingen sker exponentiellt och vi kommer alltid att ligga efter. 

– Framför allt reglerna hänger inte med. Sextanten uppfanns 1723 och det står fortfarande i dagens regelverk att du ska kunna använda sextant för att få framföra ett fartyg. Så långsamt går det alltså. IMO har påbörjat en översyn av reglerna men det kommer att ta tid, säger han. 

Annons

Läs även: Smarta fartyg förändrar yrket

Med dagens regler går det inte att köra med obemannade fartyg i internationell trafik. Försöken som pågår sker endast i nationell trafik.

Scott MacKinnon tror också att närsjöfarten kommer att öka och sjöfarten bli mer regional. 

– 3D-skrivarna gör det olönsamt att skeppa en telefon över halva världen, när du istället kan skriva ut den modell kunden vill ha på plats.

Smarta fartyg är första steget. Nästa är smarta flottor och smarta hamnar: att koppla ihop hela kedjan med fartyg, hamnar och andra transportslag. 

– Av miljöskäl är det bättre att slowsteama och komma fram när kajplatsen är ledig, istället för att gasa på och sedan ligga och vänta.

Rederierna behöver också se över sina affärsmodeller, menar Scott MacKinnon. Hur ska man investera i fartyg framöver för att utnyttja dem på bästa sätt? Äga eller hyra?

– Jämför med stora företag inom andra branscher idag. AirBnB, Facebook och Uber. Gemensamt för dem är att de inte äger saker själva, säger han.