Högt deltagande i val av skyddsombud

Fullt till sista plats när fartygssektionen på Galaxy ordnade val av skyddsombud. Foto: Dick Gillberg

Omröstning om skyddsombud på Silja Galaxy. Fartygssektionen arrangerade i början av mars ett val om skyddsombud vid ett extrainsatt möte ombord.

Det är första gången vi i sektionen har genomfört ett demokratiskt val av skyddsombud. Tidigare har utnämningen gjorts över våra huvuden, säger Marina Chemaleva, ordförande i fartygssektionen.

Stämningen är mättad i konferensrummet ombord Silja Galaxy. Sammanlagt 15 medlemmar i Seko sjöfolk har nominerats till skyddsombud, vilket innebär att åtta medlemmar kommer att utses som ordinarie skyddsombud och resten kommer att bli ersättare.

En och en eller i små grupper kommer röstberättigade in i rummet. Strax är det fullt och folk radar upp sig kring väggarna.

Marina Chemaleva förklarar hur valet ska gå till. Som valberedare och rösträknare har man utsett ombudsmännen Pelle Andersson och Oskar Lindskog från Seko sjöfolks kontor i Stockholm. Även Folke Matrosow, ordförande i klubbsektionen, är närvarande vid valet.

Annons

– Alla valsedlar ska ha åtta kryss, varken mer eller mindre, säger Pelle Andersson när valsedlarna delas ut.

”det är arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet”

Det är inte första gången Seko sjöfolks ombudsmän blir engagerade i frågor om val av skyddsombud. Även på exempelvis Viking Line och Scandlines har valen av skyddsombud omgärdats av debatt och kontroverser.

­– I grunden beror detta på att redarna själva vill ha ett finger med i spelet, säger Pelle Andersson. Och det i sin tur tror jag beror på okunskap inom arbetsmiljöområdet. Redarna är rädda för att facket ska få för mycket makt.

Skyddsombuden är en kontrollfunktion för att arbetsmiljön fungerar, menar han. Rollerna mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna är väl inarbetade.

­

– Det är inget konstigt att de fackliga organisationerna utser skyddsombud på övriga arbetsplatser i Sverige, men till sjöss, på grund av en förlegad paragraf i fartygssäkerhetslagen, finns det fortfarande ett visst motstånd.

Rederiernas inställning slår även tillbaka på dem själva, menar han. Dålig arbetsmiljö översätts alltid på sista raden med minskade intäkter och ökade kostnader.

– Det går inte att lägga locket på när arbetsmiljön är dålig. Sjukskrivningarna ökar vilket leder till bemanningsproblem vilket direkt slår mot verksamheten. Och arbetsmiljölagens bestämmelser gäller fullt ut även ombord, det är arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet, säger Pelle Andersson.

För att ta tillbaka initiativet har Seko sjöfolk utarbetat en valprocedur för att utse skyddsombud vid demokratiska val. Val och röstning ska gå till på liknande sätt i alla rederier och i alla klubbsektioner.

– Det här är det första steget. Sedan gäller det att vässa arbetet för att också förbättra arbetsmiljön, säger han.

”Man hoppas och tror att vi ombord kan påverka utvecklingen”

När den avsatta tiden för valet är över på Galaxy är det 35 röster som har lagts i kartongen som får tjäna som valurna. Mats Nyman, som jobbar som vinansvarig i taxfreen, är en av de som valt att rösta.

Mats Nyman, vinansvarig i taxfreeshoppen,
tycker det är självklart att rösta i valet av
skyddsombud. Foto: Dick Gillberg

– Det är roligt att folk engagerar sig. Vi har pratat om valet på min avdelning, och desto mer man vet ju större intresse blir det.

Valet i sig kommer även att leda till ett större engagemang i arbetsmiljöfrågor, tror han.

– Man hoppas och tror att vi ombord kan påverka utvecklingen.

Marina Chemaleva är nöjd med valet. Hon ser uppslutningen som en seger för vad fartygssektionen har arbetat för.

– Företaget vill gärna skilja på arbetsmiljö och fackliga frågor men de hänger ihop.

Marina Chemaleva, ordförande i fartygssektionen, ser valdeltagandet som ett kvitto på att det var rätt att arrangera ett val till skyddsombud. Foto: Dick Gillberg

Arbetsbelastningen på Galaxy är hög, berättar hon. Sjukskrivningarna för personal i hyttstäd och retauranger har ökat oroväckande under den senaste tiden. Samtidigt tillsätts inte tillräckligt många vikarier.

Valet till skyddsombud är ett sätt att stärka beredskapen. För att identifiera hela problembilden måste skyddsombuden kunna ha ett nära samarbete – mellan varandra och med sektionen.

– Vi jobbar under svårare och svårare förhållanden. Folk går på knäna. Nu hoppas jag att skyddsombuden kommer arbeta mycket tätare ihop, säger hon.


Val till skyddsombud på Silja Galaxy

  • 15 personer var nominerade till valet. Åtta av dem valdes till ordinarie skyddsombud medan resten blev valda till ersättare.
  • Sammanlagt kom det in 35 röster varav två stycken var ogiltiga.
  • Till ordinarie skyddsombud valdes: Maja Lundqvist, Marina Chemaleva, Pähr Bruks, Liisa Lehikoinen, Lars Nilsson, Christer Sjökvist, Owe Kinnander och Jaana Åsberg.
  • Ersättare i ordning: Göran Wiklund, Mari Zakariasson, Stefan Adamsson, Alexander Sundin, Risto Heikkinen, Ann-Maj Tano och Mouaad Joumani.
  • Liisa Lehikoinen blev senare utvald till huvudskyddsombud
Liisa Lehikoinen är huvudskyddsombud på Silja Galaxy. Foto: Dick Gillberg