Inte längre fartygsägare

Wallenius Faust i Skandiahamnen i Göteborg. Foto: Klara Johansson

Största förändringen sedan samgåendet med Willhelmsen och börsintroduktionen av WWL ASA är att Wallenius själva inte längre styr fartygens flagg. 

– Det finns naturligtvis en risk att man framöver inte väljer att fortsätta med svensk flagg. Men vi hoppas på fler svenska fartyg och det ser positivt ut, säger sjöpersonalchef Dennis Johansson.

Börsintroduktionen är en enorm förändring för Wallenius, menar Dennis Johansson. Man är inte längre fartygsägare. Istället är man ett ship-managementbolag med WWL ASA som enda nuvarande kund och har hand om 25 fartyg varav tio med svensk flagg.

Beslutet om flagg ligger hos kunden.

– Inom Wallenius har det varit andra delar än endast ekonomin som styrt flaggvalet. Nu när WWL ASA bestämmer är det ekonomin som styr på ett helt annat sätt än tidigare. Vi måste vara konkurrenskraftiga. När beskedet om samgåendet kom tänkte jag, och säkert många andra, att nu försvinner alla svenskflaggade fartyg, säger Dennis Johansson.

Annons

”Alla våra fartyg hade förmodligen försvunnit”

Men, fortsätter han, fackförbunden insåg samma sak. Tillsammans tog man fram ett nytt TAP-avtal som han menar är bra för hela sjöfartsnäringen.

– För Wallenius del räddade det arbetsplatserna för våra svenska sjömän. Jag vet att det finns medlemmar i Seko som är negativa. Men har man alla fakta så vet man att utan avtalet hade antalet svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan reducerats ytterligare kommande år. Alla våra fartyg hade förmodligen försvunnit, säger han.

Hur har sjömännen reagerat på samgåendet och förändringarna det fört med sig?

– Det är klart att de inte skriker av glädje när vi gör förändringar som längre törnar. Men de flesta förstår att vi måste göra detta om vi ska vara konkurrenskraftiga och ha jobb i framtiden. Det gäller även oss på kontoret där det också blir förändringar.

Han hoppas att Wallenius Ship Management ska växa kraftigt framöver. Både genom att få in ytterligare fartyg från WWL ASA och genom nya kunder.

– Det här är nytt för oss, nu har vi en tydlig kund och en tjänst att sälja. Vi har aldrig funderat på nya kunder men det måste vi nu. Det är en kul utmaning.

Vilka kunder letar ni efter?

– Vi tittar på alla möjliga rederier och har även flera projekt på gång. Vi eftersträvar hög kvalitet och kommer inte att samarbeta med någon som sysslar med social dumpning.

WWL ASA har fyra nybyggen på väg.

– De byggs för Maltaflagg men det skulle vara ett högt betyg för de nya avtalen om de får svensk flagg i slutändan vilket inte varit aktuellt tidigare. Vi har inte fått något sådant besked idag men det är inte omöjligt att det kommer.

Dennis Johansson hoppas dessutom att WWL ASA ska välja Wallenius Ship Management för fler av sina befintliga fartyg vilket möjligen också kan innebära fler svenskflaggade fartyg framöver.

Han ser överlag positivt på framtiden och tror att den svenska handelsflottan kommer att öka minst 50 procent inom fem år. Med det nya TAP-avtalet anser Dennis Johansson att Sverige är ett konkurrenskraftigt alternativ och likvärdigt med exempelvis DIS.

– Jag vet att både WWL ASA och andra rederier räknar på detta och det vore inspirerande och kul med positiva besked under 2018, säger han. Nu gäller det att vi behåller vårt goda samarbete med fackförbunden, att vi får politikerna med oss och fortsätter jobba tillsammans och sträva framåt mot ett gemensamt mål. Jag är övertygad om att det kommer bära frukt.

Läs mer: Få förändringar för Faust