Janne seglade i vikingarnas spår

Draken Harald Hårfagre utanför Grönland. Foto: Peder Jacobsson

Vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre, ostindiefararen Götheborg och nu Ramanda. Janne Gullbrandsson har lagat mat på alla.

I april 2016 satte långskeppet Harald Hårfagre sikte på Newfoundland i Nordamerika. Ambitionen var att följa i Leif Erikssons fotspår med en rutt från Haugesund i Norge till Nordamerika via Island och Grönland.

– Jag lagade mat med fyra gaslågor under en uppspänd tältduk, berättar Janne när vi ses ombord på Ramanda. Vi var 33 personer i besättningen från tio olika nationaliteter.

Annons

Läs även: Byggd för besättningen

Janne Gullbrandsson har förutom Draken Harald Hårfagre seglat med Ostindiefararen Götheborg. Foto: Dick Gillberg

Resan över Atlanten tog en dryg månad. I början var det ganska tufft väder och långskeppet fick göra stopp både på Shetlandsöarna och Färöarna, bland annat för att reparera seglet.

“jag har lovat mig själv att aldrig frysa igen”

Det skiftande vädret gjorde att det kunde vara ganska kallt tidvis, minns Janne.

– Jag lagade mycket grytor, det gällde att ha mat som kunde hålla värmen bra och som samtidigt var lätt att äta, det fanns ju ingen matsal att sitta i utan man satt på däck där det fanns plats.

Harald Hårfagre hade en följebåt med sig på seglatsen men utgångspunkten var att klara resan utan hjälp. Erfarenheten från handelsflottan kom väl till pass vid planeringen av måltiderna.

– Vi provianterade när vi gjorde hamnstopp och en del mat kunde stuvas på följebåten. Men jag fick göra noggranna uträkningar över hur mycket proviant vi skulle behöva för varje seglats.

Janne har även tidigare lärdomar från att segla genom seklerna. I två omgångar var han kock på Ostindiefararen Götheborg.

Det var äventyret och önskan att se världen som en gång fick honom att välja sjömanslivet. Samma längtan lockade honom även till ostindiefararen och vikingaskeppet.

– Äventyrslusten går nog aldrig ur. Men efter Harald Hårfagre har jag lovat mig själv att aldrig frysa igen.


Harald Hårfagre

Långskeppet Harald Hårfagre började byggas 2010. Det är inte en replika utan konstruerades utifrån den samlade kunskap om vikingaskepp som kommer från nordiska och internationella källor, arkeologiska fynd, litteratur och avbildningar av skepp från vikingatiden. 2012 var långskeppet färdigt för provsegling.

  • Längd: 35 meter
  • Bredd: 8 meter
  • Framdrivning: 280 kvadratmeter segel. Fartyget är även utrustat med 25 par åror för rodd.